In de onderneming

De ACV-beroepscentrales staan in voor de vakbondswerking in sectoren en ondernemingen. Zij begeleiden en ondersteunen de ACV-afgevaardigden, organiseren het overleg met de werkgevers en onderhandelen over algemene en individuele problemen van de werknemers in de ondernemingen en instellingen.
 

Overzicht ACV-beroepscentrales Limburg met contactgegevens.

ACV Bouw - Industrie & Energie (ACV-BIE)

Verdedigt de belangen van arbeid(st)ers in de bouw en aanverwante sectoren, grafische en papiersector, hout, beschutte werkplaatsen, ledersector, kappers en schoonheidszorgen en in de chemie- en energiesector.
adres: Mgr. Broekxplein 6 | 3500 Hasselt
tel.: 011-29.09.80
fax: 011-29.09.82
mail: acvcscbie.hasselt@acv-csc.be
web: www.acvbie.be

ACV-CSC Metea

Verdedigt de belangen van arbeid(st)ers uit de ijzernijverheid, non-ferro en edele metalen, garages, metaal- en machinebouw, metaalhandel, de textiel- en kledingindustrie, wasserijen en van elektriciens en werknemers uit grote kleinhandelszaken en uitzendkrachten in deze sectoren.
adres: Guldensporenlaan 7 | 3530 Houthalen
tel.: 011-30.67.00
fax: 011-30.67.19
mail: metea.limburg@acv-csc.be
web: www.acv-cscmetea.be

ACV-Openbare diensten

Verdedigt de belangen van de personeelsleden van provincie, stad en gemeente, OCMW’s, parastatalen, ministeries (federale, Vlaamse en andere deelregeringen), wetenschappelijke instellingen, universiteiten, De Lijn (ook autobus- en autocarbedrijven), politie, gevangenissen, hoven en rechtbanken, het leger, …
adres: Mgr. Broekxplein 6 | 3500 Hasselt
tel.: 011-29.09.36
fax: 011-29.09.31
mail: openbarediensten.hasselt@acv-csc.be
web: www.acv-openbarediensten.be

ACV-Transcom

Komt op voor de belangen van het personeel in de sectoren Spoorwegen, Vervoer over de weg (goederenvervoer, logistiek, personenvervoer, verhuis en brandstoffenhandel), Post (bpost) en Telecom (Belgacom, ASTRID en BIPT).
adres: Mgr. Broekxplein 6 | 3500 Hasselt
Vervoer: tel.: 011-29.09.88 | fax: 011-29.09.89
Spoor: tel.: 011-29.08.45 | fax: 011-29.09.89
Post: tel.: 011-29.08.21 | fax: 011-29.09.89
Telecom: tel.: 011-29.08.28 | fax: 011-29.09.89
web: www.acv-transcom.be

ACV-Voeding & Diensten

Verdedigt de belangen van arbeid(st)ers uit de voedingsnijverheid en handel in voedingswaren, schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven, tuin-, land- en bosbouw, tabaksbedrijf, filmbedrijf, tandprothesebedrijf, grootwarenhuizen, gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, vrij onderwijs en dienstenchequebedrijven. Ook arbeiders én bedienden uit de horeca, bewakingsdiensten, toeristische attracties en beheer van gebouwen en huispersoneel kunnen rekenen op ACV-Voeding & Diensten.
adres: Mgr. Broekxplein 6 | 3500 Hasselt
tel.:  011-29.09.52
fax: 011-29.09.47
mail: voedingendiensten.limburg@acv-csc.be
web: www.acv-voeding-diensten.be

Onderwijs (COC-COV)

De Christelijke Onderwijs Centrale (COC) verdedigt de belangen van alle personeel in:
  • het secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon) inclusief deeltijds beroepssecundair onderwijs, het hoger onderwijs (buiten de universiteit), het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding (vroegere PMS), in alle netten
  • het kleuter- en basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) van het gemeenschapsonderwijs.
adres:  Mgr. Broekxplein 6 | 3500 Hasselt
tel.:  011-29.08.31
fax: 011-29.09.79
mail:  coc.limburg@acv-csc.be
web: www.coc.be
 
Het Christelijk Onderwijzersverbond (COV) verdedigt de belangen van alle personeel:
  • in gesubsidieerde vrije en officiële kleuter-, lagere en basisscholen (buitengewoon en gewoon onderwijs) en van het personeel van de pedagogische begeleidingsdiensten en van de gemeenschapsinspectie. Ook de gepensioneerden van bovengenoemde scholen en diensten kunnen rekenen op het COV.
adres:  Mgr. Broekxplein 6 | 3500 Hasselt
tel.: 011-29.08.38
fax: 011-29.08.79
mail: cov@acv-csc.be
web: www.cov.be

Bedienden & Kaderleden (LBC-NVK)

De Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel verdedigt de belangen van bedienden, kaderleden (en alle werknemers uit de non-profit) in de privésector.
adres: Mgr. Broekxplein 6 | 3500 Hasselt
tel.: 011-29.09.61
fax: 03-220.88.09
mail: lbc-nvk.hasselt@acv-csc.be
web: www.lbc-nvk.be