Iedereen telt op de werkvloer

ACV-diversiteit-schoenen
Voor het ACV telt iedereen op de werkvloer. Toch zien we dat bepaalde groepen in onze samenleving minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt en minder aan de slag zijn op de werkvloer. Vooral mensen van allochtone afkomst, personen met een arbeidshandicap, ervaren werknemers en jongeren zonder diploma vallen uit de boot. Uiteraard richten we ons ook op andere kansengroepen zoals holebi's, ex-gedetineerden, kansarmen... 

Diversiteitsconsulenten

Het ACV heeft in elke regio diversiteitsconsulenten in dienst. Diversiteitsconsulenten ondersteunen militanten en leden bij de uitbouw van een divers personeelsbeleid in bedrijven, organisaties en lokale besturen. 
Het ACV wil zo militanten aanmoedigen om diversiteit op de agenda van het sociaal overleg te plaatsen.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

De diversiteitsconsulenten zijn  een helpdesk. Je kan bij hen terecht voor:
 • Ondersteuning van diversiteitsacties in ondernemingen
  Bijvoorbeeld: Bij drukkerij Blueprint werd met militanten een nieuw onthaalbeleid en het verplichte peter- en meterschap uitgewerkt met aandacht voor kansengroepen.
 • Ondersteuning bij loopbaan- en diversiteitsplannen
  Bijvoorbeeld: Bij staalbedrijf Staalhard werden de werknemers betrokken bij het opstellen van nieuwe functie- en competentieprofielen. 
 • Vormingen op maat
  Bijvoorbeeld: Leeftijdsbewust personeelsbeleid in de zorgsector; taalbeleid in de voedingsindustrie; werkbaar werk in de bouw;…
 • Uitwerken van publicaties om mee aan de slag te gaan
  Bijvoorbeeld: De Jukebox inspireert militantenkernen bij het uitwerken van acties rond leeftijdsbewust personeelsbeleid, onder meer in het kader van cao 104.
  Bekijk de publicaties.             

Welke expertise?

Werken aan diversiteit en divers personeelsbeleid komt iedereen ten goede. Een goed personeelsbeleid voor kansengroepen is een goed personeelsbeleid voor iedereen! Knelpunten in een bedrijf wijzen heel vaak op structurele problemen die al langer leven. Veel van die knelpunten kunnen we oplossen door het personeelsbeleid aan te kaarten op het sociaal overleg.
ACV-Diversiteit heeft op volgende terreinen expertise:
 • werving & selectie
 • onthaal
 • opleiding
 • (interculturele) communicatie
 • taalbeleid
 • behoud van werknemers
 • terug aan de slag na ziekte of ongeval
 • leeftijdsbewust personeelsbeleid
 • werkbaar werk
 • innovatieve arbeidsorganisatie
 • competentieontwikkeling
 • discriminatie op de werkvloer
 • nieuwe migratie