Sta jij als 1 man voor je collega's?

ACV sociale verkiezingen

Wat zijn sociale verkiezingen?

In mei 2016 zijn er opnieuw sociale verkiezingen. Dan kiezen werknemers hun afgevaardigden voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (Comité PB) en de Ondernemingsraad (OR). Beide overlegorganen zijn paritair samengesteld. Dit betekent dat ze uit evenveel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers bestaan. De werkgeversvertegenwoordigers worden aangeduid door de directie. De werknemersvertegenwoordigers worden verkozen voor een mandaat van 4 jaar en worden voorgedragen door de vakbonden die aanwezig zijn in het bedrijf. De verkiezingen leggen de krachtsverhoudingen tussen de verschillende vakbonden bloot. Het ACV is al jaren de grootste vakbond in Vlaanderen.

In mijn bedrijf zijn geen sociale verkiezingen. Waarom?

Alleen in grote bedrijven worden sociale verkiezingen georganiseerd. De grens ligt op 50 werknemers voor een comité voor preventie en bescherming op het werk, en op 100 werknemers voor een ondernemingsraad. In KMO's worden bijgevolg meestal geen verkiezingen georganiseerd.

Hoe kan je je kandidaat stellen? 

Zonder kandidaten geen verkiezingen. En het ACV is altijd op zoek naar kandidaten: geëngageerde mensen die zich met de steun van het ACV willen inzetten voor hun collega’s. Geen superhelden, wel mensen met een sterk rechtvaardigheidsgevoel, mensen die willen opkomen voor anderen.
Sta jij als 1 man voor je collega's? Interesse in een kandidatuur? Het is de bevoegde ACV-vakbondssecretaris die je kandidatuur uiteindelijk officieel zal indienen bij je werkgever. Dat moet gebeuren uiterlijk 55 dagen voor de verkiezingsdag. Dus ten allerlaatste op 15 maart bij verkiezingen op 9 mei 2016.
Praktisch 
 • Bezorg aan de ACV-secretaris die je bedrijf opvolgt, nu al de nodige informatie  over je eventuele kandidatuur. Dat kan door het voorlopig kandidatenformulier (pdf-bestand) in te vullen en te bezorgen aan je ACV-vakbondssecretaris.

  Wil je weten welke ACV-secretaris verantwoordelijk is voor je bedrijf? 
  Check dan de tool ACV-contact voor je bedrijf.  
 • Indien het niet mogelijk is je ACV-secretaris te contacteren vul dan online het voorlopig kandidatenformulier in. Wij zorgen ervoor dat het terechtkomt bij je ACV-vakbondssecretaris.
In beide gevallen zal de ACV-vakbondssecretaris je contacteren voor de verdere procedure en de officiële kandidaatstelling.
Je kan voor een kandidaatstelling ook contact opnemen met de kandidatentelefoon: 078 150 555
Twijfels om je kandidaat te stellen? 
Da’s begrijpelijk. De meeste afgevaardigden hebben zich in het begin heel wat vragen gesteld. Maar mogen we je al wat geruststellen? Je staat er nooit alleen voor. Vakbondswerk is immers een ploegspel. Je kan altijd rekenen op de steun van de ganse ACV-ploeg en van ruim 3000 personeelsleden van het ACV. Surf alvast rond op deze site. 
We hebben een tiental veelgestelde vragen voor je op een rijtje gezet. En je kan een paar interviews met huidige vakbondsafgevaardigden lezen. Wat zijn hun ervaringen en op welke manier steken zij de handen uit de mouwen. Je kan ook de uitgebreide kandidatenbrochures lezen en/of downloaden. Speciale aandacht ook voor het kaderpersoneel. Sociaal voelende kaderleden die een vakbondsengagement willen aangaan zijn meer dan welkom bij het ACV.


Ben je al militant?

Surf naar de militantensite voor meer tools en downloads (wel even inloggen):

Algemeen
Specifiek voor de sociale verkiezingen
 • De miniscan van je ondernemingswerking
 • Cartoons sociale verkiezingen
 • Tekstmateriaal (word)
 • Beeldvorming: affiches, banners, logo's
 • Publicaties: folders, vakbeweging, campagnekalender

Voer voor militanten

 
Ben je al militant?
Surf naar de militantensite voor meer tools en downloads over de sociale verkiezingen en andere thema's.
(wel even inloggen)