• ACV Sociale verkiezingen 2016
 

Hoe combineer jij arbeid en gezin?

De opgelegde prestatiedruk ontregelt steeds meer het gezinsleven en de persoonlijke vrije tijd. Werknemers moeten voldoende mogelijkheden krijgen om hun vrije tijd en gezinsleven te combineren met hun baan. Bijvoorbeeld door korte of langere tijd de loopbaan te onderbreken, door registratie van alle gewerkte uren, door een uitbreiding van betaald verlof en klein verlet, door telewerk,…

Hoe ga jij langer werken?

De hoge werkdruk en het alsmaar flexibelere werk, technologische veranderingen … op het einde van hun loopbaan wordt het veel werknemers te zwaar. Liever dan op te branden, wensen ze vóór hun pensioen naar een welverdiend aangepast arbeidsregime over te stappen. Het ACV wil dat mensen met werkbaar werk worden gestimuleerd om langer te werken. SWT/Brugpensioen of vervroegd (deeltijds) uitstappen moeten ook mogelijk blijven. Daarom trok het ACV trouwens, samen met de andere vakbonden, naar het Grondwettelijk Hof om de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd te laten vernietigen.

Hoe tijdelijk is een tijdelijk contract?

De onzekerheid of ze al dan niet aan de slag kunnen blijven, knaagt aan tijdelijke werknemers. Extra voordelen die vaste werknemers wel krijgen, zien ze vaak aan hun neus voorbij gaan. En door hun onervarenheid en minder opleidingskansen zijn ze vaker slachtoffer van een arbeidsongeval. 

Hoe reageer jij op een collega met een burn-out?

De combinatie van stress en te veel werk leidt vaak tot een burn-out. Daarom gaat het ACV voluit voor een betere arbeidsherverdeling en werkorganisatie. En voor een personeelsbeleid dat met aangepast werk en werkbare jobs iedereen kansen biedt. 
2016-05-24 ACV haalt vlot absolute meerderheid in Vlaanderen en Wallonië
Het ACV is zeer tevreden met de resultaten van de sociale verkiezingen die een ruime absolute meerderheid voor het ACV opleveren. Het ACV haalt maar liefst 55,85% van de zetels voor de ondernemingsraad (OR) en 57,97% van de zetels voor het Comité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Het ACV behaalt de absolute meerderheid in Vlaanderen en Wallonië. In Brussel is het ACV ook veruit de grootste bond, maar blijft de absolute meerderheid net buiten handbereik. Het ACV is zowel in de profit als in de non profit de grootste vakbond. Zowel bij arbeiders, bedienden, jongeren en kaders is het ACV de meest representatieve vakbond. 
Lees meer

Check en controleer de resultaten van de sociale verkiezingen

Je kan gebruiken maken van een drietal tools (vooral gericht op de getuigen):
  • Tool Controle resultatenZodra de verkiezingen achter de rug zijn binnen je bedrijf en de officiële resultaten bekend zijn kan je deze raadplegen in deze tool. 
  • Tool Zetelverdeling onder vakbonden: Met behulp van deze toepassing is het mogelijk om te berekenen hoe de zetels voor de afgevaardigden over de verschillende vakbonden verdeeld worden in ondernemingen met sociale verkiezingen. 
  • Tool Aanwijzing verkozenen: Met behulp van deze toepassing kan je berekenen welke kandidaten op de ACV-lijst effectief verkozen zijn en hoe de zetelverdeling binnen het ACV er dus uitziet. Je kan dit doen voor zowel CPBW als OR. 

Militanten aan het woord

Meer interviews
SV 2016 Bedankt
De globale resultaten van de sociale verkiezingen zijn prima voor het ACV. Maar hoe verliep het in op ondernemingsvlak? We polsten bij een aantal militanten die we de voorbije maanden reeds aan het woord lieten over hun vakbondswerk en de voorbereidingen van de verkiezingen. Lees de reacties van Kurt, Erik, Bernadette, Geertje, Wojciech, Peter...
Lees meer
ACV Sebastien Warnez affiche arbeid en gezin
De site van Audi Brussels in Vorst heeft de wind in de zeilen. De fabriek kreeg de productie van de nieuwe elektrische wagen Audi Q6 toegewezen. De productie ervan moet van start gaan in 2018 en is al zeker gegarandeerd tot 2026. Dat is een enorme opluchting voor de 2500 werknemers, en ook voor ACV-CSC METEA-afgevaardigde Sébastien Warnez (40). Sébastien figureert op de ACV-affiche ‘Hoe combineert u werk en gezin?’ voor de sociale verkiezingen.
Lees meer
ACV sociaal overleg in de onderneming
Umicore is een multinationale beursgenoteerde groep met meer dan 80 productievestigingen in alle continenten en met hoofdkwartier in België. Het levert onder andere kobaltverbindingen, produceert germaniummaterialen,… Umicore telt in België 3.000 werknemers, verdeeld over 8 vestigingen, waaronder die in Olen. We interviewden de afgevaardigden van LBC-NVK en ACV-CSC METEA van Umicore Olen. Die overigens prima samenwerken.
Lees meer
ACV Jorge Oorlynck overleg miniatuur
Jorge is nog piepjong, 26, werkzaam bij Case New Holland en nu al  de enige Belgische werknemersafgevaardigde voor alle CNHI-vestigingen in de Europese ondernemingsraad "Ik ben zelf kandidaat geworden omdat ik vind dat het belangrijk is dat er mensen zijn die voor anderen opkomen, onrecht aanpakken en hun nek uitsteken. Al is het maar iets kleins dat je bereikt voor je collega’s, dat is beter dan niets.”
Lees meer
ACV Mira Vanbosseghem veiligheid miniatuur
Mira werkt als verpleegkundige in het DVC Heilig Hart. Werkbaar werk een belangrijk thema. Een zo optimale combinatie arbeid en gezin eveneens. "De diensthoofden moeten de uurroosters opstellen en we beseffen dat dit niet altijd evident is. Er wordt flexibiliteit verwacht. We zien er op toe dat de gevraagde flexibiliteit niet de spuigaten uitloopt.Afspraken rond uurroosters, overuren, voorkomen van gesplitste dagdiensten, …". 
Lees meer
Meer interviews