Confederatie

ACV-confederatie Aeropolis Brussel
De confederatie ofwel het nationaal secretariaat brengt de beroepscentrales en de verbonden van het ACV bijeen. 
De confederatie is de overkoepelende structuur en is gevestigd in Brussel.

De confederatie staat in voor:
  • de algemene coördinatie van de beweging (ondersteuning en administratie); 
  • het sluiten van nationale collectieve arbeidsovereenkomsten voor alle werknemers;
  • de onderhandelingen met werkgevers en regering enz.

Syndicale en logistieke diensten

De confederatie bestaat uit een aantal syndicale diensten:
  • De dienst onderneming: ondersteunt de militanten en bevordert hun actie in de onderneming, met name op het vlak van arbeidsorganisatie en overleg.
  • De vormingsdienst: coördineert de vormingen van beginnende en zeer ervaren  militanten, alsook de vormingen van ACV-personeel. 
  • De studie- en documentatiedienst: adviseert de bestuurders en helpt voorstellen te formuleren. De medewerkers van deze dienst zetelen in vele instanties. De dienst omvat ook de rechtskundige dienst, die leden in moeilijkheden vertegenwoordigt tegenover de arbeidsgerechten.
  • De pers- en informatiedienst: staat in voor de communicatie van het ACV naar de burgers, de leden en de militanten van het ACV en naar het personeel.
  • De bewegingsploeg organiseert  vakbondswerk over de regio’s, bedrijven en sectoren heen. Het betreft thema’s zoals jongeren, gender, diversiteit, werkzoekenden en arbeidsmarkt, fiscaliteit en inkomen. Het bewegingsproject ‘Genoeg voor iedereen’ is hier een concreet voorbeeld van.
  • De dienst internationale betrekkingen: staat in voor de internationale contacten met andere vakbonden en internationale instellingen. Hij steunt ook syndicale projecten in ontwikkelingslanden.
Daarnaast kent de confederatie een aantal logistieke diensten: informaticadienst, financiële dienst, dienst kwaliteit, dienstverlening, werkloosheid en FSO, personeelsdienst, vertaaldienst en administratieve diensten.
Er werken ruim 350 mensen op het nationaal secretariaat. De confederatie wordt geleid door het Dagelijks Bestuur.

Adres

ACV-CSC 
Haachtsesteenweg 579 
1030 Brussel
Voor onze ledenservices verwijzen we je naar de beroepscentrales en verbonden.