De industrie mee toekomst geven

Toekomst industrie werknemer
Het ACV gelooft in de kracht van innovatie. Als uitloper van het ACV Groenschrift 'De industrie toekomst geven' trok het ACV de voorbije maanden zelf op onderzoek in het kader van het WIN-project. Met wetenschappelijke omkadering door HIVA-KUL en geruggensteund door het Agentschap Ondernemen. 
Op 19 november lichten we de bevindingen van het WIN-onderzoek publiekelijk toe.
Je kunt hieronder inschrijven:

ACV-Groenschrift 2014: De industrie een toekomst geven

ACV-Groenschrift Toekomst industrie 2
De industrie kampt met een verkeerde beeldvorming en imago. Vraag aan een kind om een fabriek te tekenen en wat krijg je? Juist, ja. Een gebouw met een schoorsteen ernaast, waaruit dikke slierten zwarte rook te voorschijn komen. Maar was enkel maar de beeldvorming een probleem… De werkgelegenheid in de industrie daalde van 29,6% in 1990 naar 16,9% in 2012. En de crisis versnelde deze evolutie. Tussen 2008 en 2013 gingen nog eens 47.750 industriejobs verloren. De teloorgang van de Vlaamse industrie is dus zonder meer dramatisch te noemen.
Als we het tij willen keren, zullen we ons industrieel model fundamenteel moeten herdenken. Het debat over de toekomst van de industrie mogen en willen we niet alleen overlaten aan de captains of industry. Daarom lanceerde het ACV in 2014 het ACV-groenschrift , met tal van concrete aanbevelingen waarmee de (volgende) Vlaamse Regering aan de slag kan om een nieuw industriebeleid te voeren. Het groenschrift is het resultaat van een lerend netwerk met de vijf ACV-industriecentrales.
Verontwaardiging over en solidariteit met de vele menselijke drama’s bij de bruuske sluitingen van grote industriële ondernemingen en industriële kmo’s was onze drijfveer om dit lerend netwerk, gevoed door inspiratiemomenten met externe deskundigen, op te starten. 

ACV-groenschrift industrie
Het groenschrift bevat vijf bijdragen (pdf-bestanden) die handelen over:
Elke bijdrage bevat voorbeelden uit de praktijk en concrete aanbevelingen die de weg bereiden voor zes speerpunten voor een vernieuwd industriebeleid.
Dit groenschrift werd voorgesteld op de ACV-studiedag "De industrie een toekomst geven" die in 2014 werd georganiseerd: 

WIN - Werknemers voor innovatie

Het ACV streeft er naar om de stem van werknemers luider te laten weerklinken als er in ondernemingen over innovatie wordt nagedacht. Daarom is dit WIN-project opgestart, waarmee we werk maken van een praktijkgerichte toolbox voor militanten uit de industriële sectoren. De Vlaamse industrie heeft een boost nodig. Innovatie is het toverwoord. ACV zoekt naar inspirerende voorbeelden om het WIN-project, werknemers over innovatie, verder uit te bouwen. 
Ben je ACV-militant? 
Denk dan mee, deel je ervaringen en leg mee de fundamenten voor een duurzame industrie in Vlaanderen.