Rechtvaardige fiscaliteit betekent vermogensbelasting nu!

Het ACV is al jaren groot pleitbezorger van een rechtvaardige fiscaliteit. Een eerlijke fiscaliteit, die de mensen die meer bezitten, die een groter inkomen hebben, meer doet betalen. Want de rijkste gezinnen bezitten meer dan 60% van het vermogen in België.  Maar ze dragen niet overeenkomstig bij aan de belastingen. 
Het huidige belastingsysteem is niet rechtvaardig. Arbeid wordt erg zwaar belast. Financieel inkomen zoals dividenden, meerwaarden en renten worden nauwelijks of niet belast. De inkomsten uit arbeid vormen meer dan 50% van de belastinginkomsten. Vermogens nog geen 10%.  
Dat willen we veranderen. Want het ACV wil dat de sterkste schouders de zwaarste lasten gaan dragen. 

Hoe? 

De belastbare basis 

De vermogensbelasting is een bijkomende belasting op grote vermogens. Het is een belasting op onroerend goed en roerend bezit, op welke manier men het ook verkrijgt. Dat kan een onvrijwillige (zoals een erfenis) of vrijwillige gebeurtenis (zoals een schenking) zijn. Zodra die vermogens samen de grens van de grote vermogens overschrijden moet er volgens het ACV vermogensbelasting worden betaald. 
Het ACV pleit al jaren voor een vermogensbelasting. Nu de overheid, als gevolg van de crisis, op zoek moet naar inkomsten wordt het hoog tijd om er werk van te maken.

Een progressieve belasting op grote vermogens 

Een progressieve vermogensbelasting belast naar draagkracht. Het gevolg van zo’n belasting is dat de meer vermogenden relatief meer gaan bijdragen aan de belasting dan degene die  een kleiner vermogen hebben. De grote vermogens moeten daarom proportioneel meer bijdragen. 
Concreet
De vermogensbelasting die het ACV voorstelt is progressief. Dit betekent:
  • dat iemand met een kapitaal van 1.00.500 euro, 5 euro meer belastingen zal betalen.
  • dat iemand met een kapitaal van 1.550.000 euro, 5.625 euro meer belastingen zal betalen
  • dat iemand met een kapitaal van 3.000.000 euro, 26.250 euro meer belastingen zal betalen.

Met een vrijstelling 

Deze vermogensbelasting slaat dus enkel op vermogens hoger dan 1.000.000 euro.  
Iedereen moet naar draagkracht belastingen betalen. De rijksten het meest. Om met die draagkracht rekening te houden zijn de eerste 1.000.000 euro onbelast. Pas als iemand meer dan 1.000.000 euro bezit, wordt hij/zij belast op het surplus. In ons voorstel is het woonhuis inbegrepen.

Zijn alle voorwaarden vervuld? 

Veel bezwaren die vroeger bestonden, zijn ondertussen van tafel geveegd. Het is dus mogelijk!
Om dit in te voeren, moet de overheid wel:
  •  Verder komaf maken met het bankgeheim. Er is nog altijd géén volledige transparantie van vermogens. Er bestaan immers heel wat regeltjes voordat de fiscus kan weten wat iemand op een bankrekening heeft staan.  
  • Een kadaster van alle roerende en onroerende vermogens aanleggen. 
Op die manier kent de fiscus het vermogen, en kan men een eerlijke belasting heffen. 

Wat brengt het op?

De potentiële opbrengst van een dergelijke belasting is hoog. Ze bedraagt ruw geschetst tussen de 6 en 7,5 miljard euro. Geld dat we nu goed kunnen gebruiken om onze welvaartsstaat overeind te houden. 
Voor het ACV redenen genoeg om de vermogensbelasting naar voor te schuiven.

Meedoen? Gebruik ons campagnemateriaal

Ben je ook voor een vermogensbelasting? Als je wil dat deze vermogensbelasting er komt, gebruik het campagnemateriaal (affiches, facebookbanners, cartoons, video, ...) om deze eis kracht bij te zetten. Deel deze pagina op facebook, gebruik de cartoons en de banners door ze te delen op de sociale media. Laat je horen en zien.