Vakbeweging jaargang 2017

 • Hieronder vind je een overzicht van de nummers van Vakbeweging uit 2017 
 • Er is ook een archief beschikbaar voor 2016201520142013 en 2012.
 • Het downloaden en consulteren van de pdf-bestanden is voorbehouden aan ACV-militanten die zijn ingelogd op deze site.
 • Weet dat we voor militanten een speciale militantensite hebben gemaakt. Vol met informatie, tools en een heus downloadcenter. Neem zeker een kijkje op www.acv-militanten.be 

ACV-Vakbeweging nr 863, 25 april 2017

                                                   
 • Beoordeel outplacementbureaus
 • Koerswending voor meer sociale en fiscale rechtvaardigheid
 • België staat op de rem voor tobintaks
 • Uniform onthaalbeleid nieuwe leden
 • Actie nodig tegen gendergerelateerd geweld op het werk
 • We moeten stoppen met te investeren in fossiele brandstoffen.
 Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

ACV-Vakbeweging nr 862, 10 april 2017

                                                  
 • ACV op sociale media
 • Europees Hof doet uitspraak over dragen van hoofddoek op werkvloer
 • Gelijk loon voor gelijk werk gaat vaak niet op voor uitzendkrachten
 • Werelddag voor veilig en gezond werk
 • Gelijk aan de start
 • Wij willen schonen sportkleren.
 Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

ACV-Vakbeweging nr 861, 25 maart 2017

                                                 
 • Studiedag over gendergerelateerd geweld op het werk
 • Belgen verliezen als enige Europeanen koopkracht
 • #Stopdiscriminatieophetwerk
 • Heeft ook jouw onderneming een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers?
 • Analyse loonkloof in sociale balans
 • Frontale aanval op De Lijn ingezet?
 Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

ACV-Vakbeweging nr 860, 10 maart 2017

                                                
 • Vlaams ACV-Congres 23-24 november 2017, voorstel van krachtlijnen
 Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

ACV-Vakbeweging nr 859, 25 februari 2017

                                               
 • Aanwervingspremie langdurig werkzoekenden
 • ACV volgt actualisering index van nabij op
 • Re-integratie langdurig zieken: vrijwillig of verplicht?
 • Milieuvergunning wordt omgevingsvergunning
 • Het verhaal achter de fusie van federale overheidsdiensten
 Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

ACV-Vakbeweging nr 858, 10 februari 2017

                                              
 • ACV organiseert infosessies rond stress en burn-out 
 • Interprofessioneel akkoord 2017-2018 
 • Armoedetoets Vlaamse kinderbijslag 
 • Sociale vooruitgang voor iedereen
 • Campagne sociale bescherming
 • De loonkloofwet en de OR
 Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

ACV-Vakbeweging nr 857, 25 januari 2017

                                             
 • ACV Jongeren blijft campagne voeren tegen jeugdlonen
 • SERV vraagt meer overheidsinvesteringen
 • Aan de slag met milieu?
 • Syndicaal aan de slag met oproep Pendelfonds
 Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

ACV-Vakbeweging nr 856, 10 januari 2017

                                            
 • Sociaal economische uitdagingen voorjaar 2017
 • Groen licht voor ontwerp IPA 2017-2018
 • Terug aan het werk na langdurige ziekte
 • Aan de slag als jobstudent? Volg deze regel van drie
 • Syndicaal Nederlands voor anderstaligen
 • Loonbeslag en loonoverdracht: bedragen 2017
 Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)