ACV helpt je bij je re-integratie

Contacteer een ACV Dienstencentrum

ACV-medewerkers beantwoorden je vragen rond re-integratie, de procedures, ziekte-uitkeringen.
De juridische diensten staan klaar om te helpen in geval van het aantekenen van beroep tegen ontslag wegens medische overmacht. 

ACV begeleidt op de werkvloer 

Persoonlijke service
Je kan je - bij het opstellen van je re-integratieplan - steeds laten bijstaan door een comitélid of een vakbondsafgevaardigde naar keuze. De werkgever is verplicht om overleg te organiseren alvorens hij een beslissing kan nemen voor een re-integratieplan. Neem dus zeker contact op met je ACV-afgevaardigden op de werkvloer. Zij zijn op de hoogte van de wetgeving en weten wat kan en niet kan. 

Collectieve service
Leden van het Comité PB of, indien er geen Comité is, van de vakbondsafvaardiging, zijn ook bevoegd om overleg te plegen over een doeltreffend re-integratiebeleid in de onderneming. Daar kunnen ze bijvoorbeeld ook bespreken welke mogelijkheden er zijn voor aangepast en ander werk, welke maatregelen er uitgewerkt kunnen worden om werkposten beter geschikt te maken voor mensen met een verminderde arbeidsongeschiktheid, enz. Geef je suggesties door aan je afgevaardigden. 

Re-integratie: contactpersonen voor ACV-militanten

Ben je militant en wil je ondersteuning om een degelijk re-integratieplan in je onderneming op te maken? Heb je ondernemingsgerichte vragen in verband met re-integratie, heb je vragen rond aangepast werk voor een collega die terugkeert na een langdurig afwezigheid? Met die vragen kan  je terecht bij de vakbondssecretaris van je beroepscentrale die jouw onderneming opvolgt.

Deskundigen in de verbonden en centrales 

Daarnaast zijn er in elk verbond en in elke centrale ook deskundigen inzake welzijn op het werk die instaan voor deskundige ondersteuning als referentiepersoon. Hun coördinaten vind je hieronder:
ACV Bouw – Industrie & Energie
Patrick Franceus (0477/54.39.55 - Patrick.Franceus@acv-csc.be
Filip Taeleman (0477/54.39.61 - Filip.Taeleman@acv-csc.be)
ACV-CSC METEA
Johan Verbrugghe (0478/45.95.47 - Johan.Verbrugghe@acv-csc.be)
Anh Thuong Huynh (0486/21.16.37 - AnhThuong.Huynh@acv-csc.be)
LBC-NVK
Audrey Rottier  (03/220.87.57 - Audrey.Rottier@acv-csc.be)
ACV-Voeding en Diensten
Luc De Valck (0476/52.30.36 - Luc.DeValck@acv-csc.be)
ACV Openbare Diensten
Ansel Swinnen (0478/88.08.44 - Ansel.Swinnen@acv-csc.be)
Joris Lermytte (02/208.23.84 - Joris.Lermytte@acv-csc.be)
Christelijke onderwijscentrale (COC)
Jos Wouters (02/244.36.81 - Jos.Wouters@acv-csc.be)
Christelijk Onderwijzersverbond (COV)
Kris Vanbaelen (02/244.37.11 - Kris.Vanbaelen@acv-csc.be)
ACV provincie Antwerpen
Wim Verhoeven (03/222.71.53 - Wim.Verhoeven@acv-csc.be)
Liesbet Jordaens (014/44.68.20 - Liesbet.Jordaens@acv-csc.be)
Veronique Aps (03/222.72.47 - veronique.aps@acv-csc.be)
Bert Strouwen (015/45.46.42 - bert.strouwen@acv-csc.be)
Pamela van Gorp (03/222.73.10 - pamela.vangorp@acv-csc.be)
ACV Limburg
Els Kerkhofs (011/30.61.06 - Els.Kerkhofs@acv-csc.be)
Carolien Groenendaels (011/30.61.09 - Carolien.Groenendaels@acv-csc.be)
ACV Oost-Vlaanderen
Ruben Baes (09/265 42 76 - Ruben.Baes@acv-csc.be)
Elke De Waele (0498/66.08.07 - Elke.DeWaele@acv-csc.be)
Kelly Huylebroeck (0486/68.87.67 - Kelly.Huylebroeck@acv-csc.be)
Laura Van den Eede (0474/97.65.40 - Laura.VandenEede@acv-csc.be)
ACV West-Vlaanderen
Pétur Edvardsson (0488/15.51.75 - Petur.Edvardsson@acv-csc.be)
Nico Rottee (0473/95.90.30 - Nico.Rottee@acv-csc.be)
Mario Snaet (0474/33.43.73 - Mario.Snaet@acv-csc.be)
Marianne Demeestere (0497/46.94.92 -Marianne.Demeestere@acv-csc.be)
ACV Leuven
Frieda Geleyns (0476/88.01.44 - Frieda.Geleyns@acv-csc.be)
ACV Brussel-Halle-Vilvoorde
Yvette Notredame (0479/41.35.39 - Yvette.Notredame@acv-csc.be)

ACV Samenwerkers

Via de secretaris van je beroepscentrale kan in Vlaanderen ook beroep gedaan worden op iemand van ACV Samenwerker in jouw regio. Zij staan klaar om militantenkernen meer intensief en gericht te ondersteunen bij de aanpak van re-integratieprojecten en mogelijke tussenkomsten bij aanpassingen van werkposten. Dit zijn hun contactgegevens:
Verbond Antwerpen 
Verbond Limburg
Verbond Oost-Vlaanderen 
Verbond Vlaams-Brabant
Verbond West-Vlaanderen
Coördinatie
02 246 32 28 - samenwerker@acv-csc.be

Download de ACV-folder

Militant? Download dan deze brochure