De regels rond adoptieverlof

Geboorte en adoptie - mama en kindje plus teddy
De afspraken rond het adoptieverlof kort uitgelegd. 
Wat, wanneer en hoe?

Wanneer heb je recht op adoptieverlof?

Als je een kindje adopteert hebben beide ouders recht op adoptieverlof.
Is het geadopteerde kindje jonger is dan 3 jaar bij het begin van het adoptieverlof dan mag je 6 weken verlof nemen. Als het kindje ouder is dan 3 jaar, dan mag je 4 weken opnemen. Het recht vervalt wanneer het kind 8 jaar oud wordt. Die verlofperiodes worden verdubbeld wanneer het kindje voor minstens 66% gehandicapt is of aan een bepaalde aandoening lijdt.

Moet je het adoptieverlof volledig opnemen?

Nee dat hoeft niet. Het moet wel in één keer worden opgenomen. Het moet ten minste één week of een veelvoud ervan bedragen.

Hoe regel ik een en ander met mijn werkgever?

Je brengt je werkgever minstens één maand op voorhand op de hoogte.
Liefst met een aangetekend schrijven of je laat je werkgever tekenen voor ontvangst. In dit schrijven vermeld je het begin en het einde van het verlof. En ten laatste bij het begin van het verlof bezorg je ook de documenten die de adoptie bewijzen.

Wie betaalt je loon tijdens het adoptieverlof?

De eerste 3 dagen van het adoptieverlof behoud je je loon. De resterende dagen ontvang je een uitkering van je ziekenfonds. Je moet deze uitkering aanvragen bij je ziekenfonds. Niet vergeten om een bewijs van inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister toe te voegen bij je aanvraag.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen).

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.