Minimumloon beschermt de werknemers

Loon-minimumloon
Het minimumloon vormt een belangrijke bescherming voor werknemers. Het wordt in België vastgelegd in de Nationale Arbeidsraad (NAR).

Waarom bestaat er een minimumloon?

In België bestaat het minimumloon. Dit (interprofessioneel) minimumloon wordt vastgelegd in de cao’s van de Nationale Arbeidsraad (NAR) en geldt voor alle sectoren. De NAR is samengesteld uit werknemers-  en werkgeversorganisaties. Het minimumloon is bindend. In geen enkele sector of onderneming mag men hieronder gaan. Meer betalen mag natuurlijk wel. Het minimumloon is dan ook een belangrijke bescherming voor de werknemer.
In een aantal paritaire comités of sectoren zijn extra afspraken rond het minimumloon van de betreffende sector gemaakt. 
 • De hoogte van deze sectorale minimumlonen vind je op de website van het ministerie van Werk. Een handig overzicht per sector.

Wat is de hoogte van het minimumloon?

De afspraken rond het minimumloon zijn in verschillende cao’s vastgelegd. Je leeftijd is een belangrijke bepalende factor voor de hoogte van het minimumloon.
Voltijdse werknemers vanaf 21 jaar (cao 43)
 • Het huidige minimumloon: (vanaf 1 april 2013)
 • Vanaf 21 jaar: 1 501.82 euro bruto per maand
 • Vanaf 21.5 jaar met 6 maanden dienst (anciënniteit): 1 541.67 euro bruto per maand
 • Vanaf 22 jaar met 1 jaar dienst (anciënniteit): 1 559.38 euro bruto per maand
Voltijdse werknemers jonger dan 21 jaar (cao 50)
Cao 50: dit legt het gewaarborgd maandinkomen vast voor voltijdse werknemers die jonger zijn dan 21 jaar en niet onder een sector (paritair comité) vallen.  Deze bedragen zijn een percentage van hetgeen vastgelegd is in cao 43 voor +21-jarigen.
Verminderingspercentage voor werknemers jonger dan 18:
 • Vanaf 17 jaar: 76% - 1 141.38 euro bruto per maand
 • 16 jaar of jonger: 70% - 1 051.27 euro bruto per maand
+18  jarigen: minimumloon vanaf 1 april 2013:
 • Vanaf 18 jaar: 88 % - 1 321.61 euro bruto per maand
 • Vanaf 19 jaar: 92 % - 1 381.67 euro bruto per maand
 • Vanaf 20 jaar: 96 % - 1 441.75 euro bruto per maand
+ 18 jarigen: minimumloon vanaf 1 april 2014:
 • Vanaf 18 jaar: 94% - 1 411.71 euro bruto per maand
 • Vanaf 19 jaar: 96% - 1 441.75 euro bruto per maand
 • Vanaf 20 jaar: 98% - 1 471.78 euro bruto per maand

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
 • Het loon
 • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!