Zondagswerk

Contract-arbeidsorganisatie-zondagswerk
Zondagsrust is de regel. De werkgever mag geen werknemers op zondag tewerkstellen. De werkgever kan er zich niet aan onttrekken, zelfs niet met de toestemming van de werknemers.
De zondag is de astronomische dag van 0 tot 24 uur.

Zijn afwijkingen mogelijk?

Van de zondagsrust kan worden afgeweken voor activiteiten die niet kunnen worden uitgeoefend op een ander moment: toezicht op de bedrijfsruimte, herstel en onderhoud, werkzaamheden die nodig zijn voor de hervatting de volgende dag, in geval van een voorgekomen of dreigend ongeval en om beschadiging van grondstoffen en opbrengsten te voorkomen.

Kleinhandel: drie zondagen per jaar

In de kleinhandel – de paritaire comités 119, 201, 202, 311 en 312 –kan er 3 zondagen per jaar en voor buitengewone gebeurtenissen worden afgeweken van de zondagsrust.
De 3 zondagen betreft de zondag vóór Kerstmis én twee andere zondagen. Het gemeentebestuur moet zijn toestemming verlenen. De toelating moet een collectief karakter hebben, ze mag dus niet worden verleend aan één winkel. De betrokken werknemers moeten vrijwilligers zijn en het mag niet gaan om uitzendkrachten. Ter gelegenheid van buitengewone gebeurtenissen (markten, optochten, sportieve manifestaties, …) kunnen werkgevers die een kleinhandelszaak uitbaten hun werknemers ’s zondags ook de hele dag tewerkstellen buiten de winkel. Vaak wordt een premie voorzien voor de werknemers die op die zondagen werken.
Winkels waar er rechtstreeks contact is met de klant kunnen werknemers tewerkstellen op alle zondagen tussen 8 en 12 uur. In de kleinhandel in meubels en tuinartikelen kan er maximaal 40 zondagen worden gewerkt. Zondagswerk is over de hele dag toegelaten in bakkerijen en beenhouwerijen en in andere voedingswinkels met minder dan 5 werknemers. Er zijn bijzondere afwijkingen voor de kleinhandelszaken en kapsalons die gelegen zijn in badplaatsen, kuuroorden en toeristische centra.

Andere sectorale afwijkingen

In andere sectoren zijn er ook afwijkingen op de zondagsrust mogelijk als die in een koninklijk besluit (KB) zijn vastgelegd na advies van het paritair comité. Dit geldt voor de sectoren van de horeca, dagbladen, vertoningen, ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, vervoerbedrijven en bij continue arbeid. Een KB kan ook toelating verlenen om 12 zondagen per jaar te werken in bedrijven met seizoenactiviteiten en bedrijven die in open lucht werken.

Inhaalrust voor zondagswerk?

Werknemers die op zondag worden tewerkgesteld, hebben recht op inhaalrust: minstens een halve dag als het zondagwerk 4 uur niet heeft overschreden. De rusttijd bedraagt een volle dag indien het zondagswerk langer dan 4 uur heeft geduurd.
De inhaalrust moet worden toegekend in de loop van de 6 dagen die volgen op de zondag waarop werd gewerkt (ook hier kan na advies van het paritair comité en bij KB van worden afgeweken). De inhaalrust geeft geen recht op loon.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Rusttijden: zondagsrust
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.