Kindje op komst? Of pas geboren?

Zowel tijdelijke als vast benoemde personeelsleden die zwanger zijn, hebben recht op bevallingsverlof. De reglementering is voor beide groepen hetzelfde. Wel is er een verschil in de bezoldiging.
Daarnaast bestaan er afspraken rond het verlof voor de partner.

Je bent zwanger?

De reglementering in een notendop:
  • Je hebt recht op 15 weken bevallingsverlof. Bij de geboorte van een meerling is dat 17 weken. In dat laatste geval kan je je bevallingsverlof nog met twee weken verlengen (dus van 17 naar 19 weken). Je moet daar wel zelf om vragen.
  • Er zijn twee perioden. Het prenataal verlof is het verlof voor de bevallingsdatum. Het postnataal verlof start op de dag van de bevalling en loopt tot en met de laatste dag van het bevallingsverlof.
  • Je bent verplicht om minstens één week prenataal verlof te nemen en negen weken postnataal verlof. De overige weken mag je geheel of gedeeltelijk nemen voor of na de vermoedelijke bevallingsdatum.
  • Enkel periodes van effectieve arbeidsprestaties in de 6 weken (8 bij een meerling) voor de vermoedelijke bevallingsdatum kunnen overgedragen worden naar de postnatale periode. 

Gevolgen voor de bezoldiging

Ben je een vast benoemd personeelslid?
Tijdens het bevallingsverlof blijf je in dienstactiviteit. Dat betekent dat je bezoldiging gewoon doorloopt. Het bevallingsverlof komt ook in aanmerking voor het bepalen van ambts-, dienst-, geldelijke en sociale anciënniteit, maar niet om de duur van de proeftijd te berekenen.
Werk je als tijdelijk personeelslid?
Het bevallingsverlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. Je krijgt tijdens dat verlof echter geen bezoldiging van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. De vergoeding ofwel de ‘moederschapsuitkering’ wordt betaald door je ziekenfonds.

Je bent de partner van een zwangere vrouw?

Dan heb je recht op omstandigheidsverlof en in sommige gevallen ook op geboorteverlof.
Omstandigheidsverlof
Wanneer je echtgenote of de partner die met jou samenwoont is bevallen, heb je recht op tien betaalde werkdagen omstandigheidsverlof. Je kiest, in overleg met je werkgever wanneer je deze dagen wilt opnemen. Dit moet gebeuren binnen de vier maanden na de bevalling. Het verlof moet altijd in volledige dagen worden opgenomen, met minimum vijf dagen aaneensluitend.
Geboorteverlof
Als de moeder van het kind opgenomen wordt in het ziekenhuis, krijgt de vader van het kind of de partner van de biologische moeder op zijn/haar verzoek geboorteverlof om zo in de opvang van het kind te voorzien. Het kind moet het ziekenhuis al hebben verlaten en de moeder moet minstens zeven opeenvolgende dagen in het ziekenhuis verblijven. Het geboorteverlof kan op zijn vroegst beginnen vanaf de achtste dag, te rekenen vanaf de geboorte van het kind. Dit geboorteverlof kan ook worden opgenomen bij het overlijden van de moeder. 
In het hoger onderwijs wordt het geboorteverlof ‘het verlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder’ genoemd. 

Meer info van je vakbond?