• Hogere eindejaars- en syndicale premie voor uitzendkrachten

  Lees meer
  Campagne interim syndicale premie 2016 720x220
 • Contract en loon

  Lees meer
  Interim - 720x220
 • ACV-brochure Gids voor Uitzendkrachten

  Lees meer
  ACV Gids Uitzendkrachten - 720x220
 
 

Lidmaatschap

Verzeker je van:

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   
Uitzendkracht

Rechten en plichten van de uitzendkracht

Denk je erover om als uitzendkracht aan de slag te gaan? Of ben je net gestart en heb je een contract getekend? 
De positie van een uitzendkracht verschilt op een aantal punten grondig van een werknemer die in dienst is van een bedrijf of onderneming. Als uitzendkracht ben je immers werknemer van een uitzendkantoor.Dat maakt het profiel van een uitzendkracht toch wat anders dan anders.
Wat is de definitie van uitzendarbeid? Wie is precies je werkgever? Wie betaalt je loon?Wat met de sociale zekerheid? De belastingen? En wat als je ziek wordt? Of als je contract is afgelopen?En werk je wel in voldoende veilige omstandigheden?
Cover ACV-brochure gids voor uitzendkrachten 20 vragen en antwoorden 2017
Je bent uitzendkracht. Wat zijn je rechten? 
Lees de ACV-brochure Gids voor uitzendkrachten, 20 vragen en 20 antwoorden.In deze brochure vind je alle informatie over:
 • Uitzendcontracten;
 • De door de wetgeving opgelegde beperkingen om het inschakelen van uitzendkrachten aan banden te leggen (en zo meer kans te maken op een vaste baan);
 • De vakantie- en feestdagen en het ziekteverlof;
 • De lonen, met inbegrip van de eindejaarspremie, eventuele syndicale premie en de verplaatsingskosten;
 • De voorzorgsmaatregelen die de uitzendkracht moet nemen om zijn veiligheid te waarborgen en om arbeidsongevallen op de werkplek te voorkomen;
 • De sociale voordelen toegekend door het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten  
Consulteer en/of download deze brochure 
Of vraag een papieren versie aan via het contactformulier
Je kunt de brochure ook aanvragen bij de vakbondsafgevaardigde van de onderneming waar je aan de slag bent. 
Lees meer
2016 Syndicale premie - image facebook
Mede dankzij inspanningen van het ACV is binnen de uitzendsector, na het akkoord over het afvoeren van de 48-urenregel, nu ook een akkoord afgesloten over een verhoging van de eindejaarspremie en de syndicale premie. Dankzij dit akkoord bedraagt de eindejaarspremie voortaan 8,33 % van het verdiende jaarloon, ofwel een volledige dertiende maand voor uitzendkrachten die een volledig jaar gewerkt hebben. Daarnaast komen uitzendkrachten die lange dagen maken sneller in aanmerking voor het recht op de eindejaarspremie.
Lees meer
Betaalde feestdagen
Heb je als uitzendkracht recht op betaalde feestdagen? En wie staat in voor de vergoeding? Check de spelregels.
Lees meer
Opleiding en vorming
Als uitzendkracht kun je op verschillende manieren vorming volgen. Het Vormingsfonds van de Uitzendsector ondersteunt uitzendkrachten die algemene opleidingen of opleidingen over veiligheid op het werk willen volgen. Deze vorming vindt plaats tijdens de werkuren. Het uitzendkantoor betaalt je loon gedurende de opleidingsuren. Het uitzendkantoor kan je ook een opleiding bij de VDAB aanbevelen. In dat geval blijf je werkzoekende. Je ontvangt geen loon.
Lees meer