Uitzendarbeid is zelden een vrije keuze

André Neskens 2018 miniatuur
Meermaals horen we politici beweren dat jongeren vrijwillig kiezen voor uitzendarbeid, dat steeds minder mensen zitten te wachten op een vaste job. Blijkbaar is een lange loopbaan bij eenzelfde werkgever niet meer van deze tijd en zijn vaste contracten uit de mode. Vrijheid is blijheid, zo lijkt het ... bijna. Uit een bevraging van ACV Limburg  blijkt het tegendeel waar te zijn. Amper 10% gaf aan bewust te kiezen voor uitzendwerk.

Nood aan zekerheid

Begin dit jaar bevroeg ACV Limburg uitzendkrachten via e-mail over hun statuut. In totaal beantwoordden 528 werknemers de bevraging. Al vlug bleek dat uitzendarbeid geen bewuste keuze is: amper 10% gaf te kennen bewust te kiezen voor uitzendwerk terwijl meer dan 90% hier duidelijk niet voor koos. Vooral in de leeftijdsklasse 26 t.e.m. 50 jaar, lijkt uitzendarbeid allesbehalve een eigen keuze te zijn: 94,24% zegt er niet bewust voor te kiezen terwijl 5,76% er wel voor kiest. ‘Logisch,’ zegt André Neskens, verantwoordelijke Interim van ACV Limburg, ‘in die leeftijdsgroepen nemen de financiële verplichtingen toe. Mensen gaan samenwonen, trouwen, er wordt gekocht of gebouwd, er komen kinderen … De nood aan zekerheid neemt toe.’

Jongeren

Toch blijken ook hele jonge mensen niet zo dol te zijn op uitzendwerk zoals politici ons graag willen doen geloven. In totaal antwoordde 42 jongeren tussen 18 en 25 jaar op deze vraag. Daaruit blijkt dat 90% (38) niet bewust kiest voor uitzendarbeid ten aanzien van 10% (4) die er wel voor kiest. Waarom werknemers dan toch aan uitzendwerk doen? Meer dan 69% hoopt een vast contract te krijgen terwijl 23,50% zegt het inkomen nodig te hebben. Bijna 7,50% geeft te kennen geen andere keuze te hebben.

Vast contract 

Deze korte bevraging geeft aan dat uitzendarbeid niet the way of life is zoals politici prediken. ‘Of het economisch nu goed of slecht gaat, of de jobs -zogezegd- voor het rapen liggen of niet, de doorsnee werknemer verlangt nog altijd naar een vast contract, naar werkzekerheid, naar financiële zekerheid,’ zegt voorzitter Jean Vranken van ACV Limburg. ‘Het ACV blijft dan ook pleiten voor vaste contracten en weigert mee te gaan in de trend dat vrijheid boven alles primeert.‘

Feestdagen 

Met de vele feestdagen in het vooruitzicht (22 april, 1 en 30 mei 2019) wijst ACV Limburg  uitzendkrachten graag nog eens op hun rechten. Uitzendkracht hebben tijdens hun uitzendcontract immers recht op betaalde feestdagen. Soms hebben ze zelfs recht op de betaling van feestdagen die vallen na het einde van het uitzendcontract. Lees er alles over op onze website www.acv-interim.be of bel het ACV-contactcenter op 011 30 60 00.