Werkgevers moeten inzetten op duurzaam beleid

Jean Vranken
De werkgevers vonden na de loonkloof, de concurrentiepositie en de werkloosheidskloof, een nieuwe nagel om op te kloppen: de krapte op de Limburgse arbeidsmarkt. “De werkgevers zijn met de vele werkzoekenden in het verleden verwend geweest,” reageert Limburgs ACV-voorzitter Jean Vranken. “Wij roepen de werkgevers nu op om hun verantwoordelijkheid te nemen en van de krapper wordende arbeidsmarkt een uitdaging te maken. Wij hebben vandaag immers nood aan werkgevers, die naast de witte raven ook de bonte kraaien kansen geven op (vol)waardig werk.”

Historisch 

De historische werkloosheidskloof tussen Limburg en de rest van Vlaanderen is eindelijk weggesmolten. Ook in december 2017 bleef de Limburgse werkloosheidsgraad met 6,5% onder het Vlaamse gemiddelde van 6,7%. Eind goed, al goed? Niet volgens de werkgevers, die deze positieve trend aangrijpen om op een nieuwe nagel te kloppen. De krapper wordende arbeidsmarkt maakt het immers minder vanzelfsprekend om (bepaalde) vacatures ingevuld te krijgen. Dit leidt bij momenten tot verkrampte reacties, waarbij met de vinger wordt gewezen naar de werkzoekenden en er strengere sancties worden geëist. “Deze reacties leiden tot niets,” zegt Jean. “Werkgevers moeten de realiteit erkennen! De VDAB sanctioneert strenger dan ooit tevoren en de werkloosheidscijfers laten mooi zien hoe de werkloosheidsgraad de stijging in de vacatures volgt. De Limburgse economie doet het goed en onze Limburgse werkzoekenden volgen deze trend.”

Uitdaging 

De krapper wordende arbeidsmarkt is volgens ACV-Limburg dan ook geen probleem maar een uitdaging. “Een blik op de werkloosheidscijfers leert ons immers dat 60% van de niet-werkenden werkzoekenden tot een specifieke doelgroep behoort: 15.761 Limburgers zijn laaggeschoold, arbeidsgehandicapt of ouder dan 55 jaar,” licht Jean toe. “Van deze potentiële werknemers worden de competenties te weinig gezien.” Hier ligt volgens ACV-Limburg dan ook een immense verantwoordelijkheid van de werkgevers. “Vakbonden, VDAB en partners van de VDAB kunnen werkzoekenden wel begeleiden in hun sollicitatieproces, maar het zijn uiteindelijk de werkgevers, die ze een kans moeten geven.”

Verruimen 

Volgens ACV-Limburg moeten werkgevers hun aanwervingsbeleid aanpassen. “Breder rekruteren en ook kandidaten, die op het eerste gezicht niet voldoen aan de strenge eisen, een kans te geven,” zegt Jean. “De blik verruimen, dat is wat er moet gebeuren. Witte raven zijn er niet meer, maar bonte kraaien kunnen ook mooie vogels zijn.”

Duurzaam 

Ook moet het personeelsbeleid duurzamer, zowel op het vlak van tewerkstelling als wat contracten en arbeidsvoorwaarden betreft. “Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat onzekere statuten, flexwerk, interimarbeid … slecht zijn voor het individueel welbevinden van werknemers. Werkonzekerheid verhoogt de gezondheidsproblemen met maar liefst 50%,” aldus Jean. “Toch blijft het aantal gelegenheidswerknemers, seizoenarbeiders en interimkrachten toenemen.” Wat de arbeidsvoorwaarden betreft, moet niet enkel gefocust worden op een degelijke verloning. Werkgevers, die aandacht hebben voor een goede combinatie werk en vrije tijd, voor de medewerkers en hun ontwikkeling … plukken daar de vruchten van doordat ze minder verloop kennen. “De werkbaarheidsmonitor doet ons jammer genoeg vaststellen dat de werkbare jobs erop achteruit gaan. In 2013 was 54,6% van de werknemers aan het werk in een werkbare job. In 2016 was dat nog maar 51%,” somt Jean op.

Verantwoordelijkheid 

Tot slot blijft ook de algehele politiek in ondernemingen cruciaal voor de tewerkstelling en de werkvreugde op lange termijn. “Als we vernemen dat een bedrijf mensen met 20 jaar dienst ontslaat, om ze vervolgens te vervangen door uitzendkrachten of om ze voor te stellen om het zelfstandigenstatuut aan te nemen, dan toont dit de visie van sommige (!) ondernemers,” zegt Jean. “Dergelijke ondernemers moeten dan ook niet verwonderd zijn dat zij op een krappere arbeidsmarkt moeilijk nieuwe werknemers kunnen aantrekken.”

Kansen geven

ACV-Limburg roept werkgevers dan ook op om de realiteit te erkennen en hun verantwoordelijkheid te nemen. “We hebben dringend nood aan meer werkgevers, die de uitdagingen van de arbeidsmarkt én de samenleving aanpakken door iedereen kansen te geven op (vol)waardig werk. Dit is een win-win situatie voor de samenleving en voor de werkgevers. Of zoals TVL het in zijn reportage formuleerde: goede bedrijven, vinden goede werknemers!” besluit Jean.