SWT altijd goedkoper dan werkloosheid

Bij elke aangekondigde sluiting of reorganisatie staan er verantwoordelijken uit de politiek en de werkgeversorganisaties te roepen dat het SWT (het vroegere brugpensioen) niet verantwoord is: het is veel te duur voor onze samenleving en deze mensen zijn verloren voor de arbeidsmarkt. Uit eigen onderzoek van ACV Limburg blijkt nu dat het SWT in alle gevallen goedkoper is voor de samenleving dan een scenario van volledige werkloosheid. Daarnaast toont hetzelfde onderzoek aan dat 60-plussers niet gewild zijn op de arbeidsmarkt.

Fact check 

Degelijk cijfermateriaal en wetenschappelijk onderzoek worden steeds meer aan de kant geschoven bij het slaken van slogans. “Wij doen liever een fact check in plaats van fake news te verspreiden,” zegt voorzitter Jean Vranken (foto). ACV Limburg onderzocht de kost voor de samenleving van het SWT in vergelijking met deze van werkloosheid. “Dit zowel voor het SWT bij een onderneming in moeilijkheden op 59 jaar als voor het gewone SWT vanaf 62 jaar. De kost werd berekend op basis van het gemiddeld bruto maandinkomen (3.400 euro),” legt Ellen Sleeuwaert (foto) van de ACV-studiedienst uit.

Goedkoper 

Uit het onderzoek blijkt het SWT in alle gevallen goedkoper te zijn dan volledige werkloosheid. “Afhankelijk van de gezinssituatie zal de samenleving tussen 11,47% en 34,14% minder betalen voor het SWT dan voor volledige werkloosheid,” concludeert Jean. Daarnaast levert het SWT voor de ontslagen werknemer een verhoging van het netto-inkomen op van 22,57% tot zelfs 57,65% (zie tabel). “Het SWT tilt zo mensen boven de armoederisicodrempel. De regering nam in haar regeerakkoord op zoveel mogelijk mensen uit de armoede te willen halen. Het SWT speelt daar volledig op in,” zegt Jean.

Verloren 

Dat SWT’ers verloren zijn voor de arbeidsmarkt is ook larie. “Een SWT’er moet zich bij de VDAB inschrijven -én ingeschreven blijven- als werkzoekende “en beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt,” zegt Jean. Het SWT moedigt mensen juist aan om ander werk te zoeken. De toeslag, die door de werkgever wordt betaald, blijft immers behouden. “Ook als een SWT’er ander werk vindt of als zelfstandige in hoofdberoep aan de slag gaat. Op deze manier kan de ontslagen werknemer zelfs een nieuwe job met een lager loon aanvaarden en toch een goed inkomen verwerven,” aldus Jean.

Links 

Als SWT’ers al verloren zouden zijn voor de arbeidsmarkt, is het omdat werkgevers de 60-plussers nog steeds links laten liggen. “De laatste cijfers van ARVASTAT (VDAB gegevenswebsite) tonen aan dat de uitstroomkansen voor werkzoekenden boven de 60 jaar -de groep waartoe de SWT’ers vooral behoren- verslechterd,” zegt Ellen. “In augustus 2017 waren 1.679 Limburgse werkzoekenden ouder dan 60 jaar. In augustus 2018 waren dit er 2.299. Een stijging van 36,9%.” Deze stijging is niet te verklaren door een toename van het aantal SWT’ers in deze groep. “Uit cijfers van onze uitbetalingsinstelling blijkt immers dat het aantal SWT-gevallen van 1 januari 2016 tot 1 september 2018 daalde met 33%,” vult Jean aan.

Krapte 

Je zou verwachten dat de positieve economische situatie, die resulteert in een niet aflatende klaagzang over de krapte op de arbeidsmarkt, de uitstroomkansen voor 60-plussers zou verbeteren maar we zien net het tegenovergestelde. “In de strijd tegen de krapte op de arbeidsmarkt zou de regering dan ook beter eens die kant opkijken. In afwachting daarvan, is er niets mis mee om een goed sociaal plan voor deze mensen te voorzien,” besluit Jean.