Jobstudent in huis?

De laatste zaterag van juni 2018 voerde ACV Limburg actie voor het behoud van de pensioenleeftijd op 65 jaar op het Stadsplein in Genk.

Eindmeet

Met een symbolische loopwedstrijd, waarbij de eindmeet tijdens het lopen telkens werd verlegd, werd het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67 jaar in vraag gesteld. “We merken nu al dat heel wat werknemers moeite hebben om het vol te houden tot het einde van hun loopbaan. Zeker omdat de mogelijkheden, om een rustpauze in te lassen of het kalmer aan te doen, drastisch werden ingeperkt,” stelde voorzitter Jean Vranken van ACV Limburg. Een pensioen op 65 jaar moet dan ook de standaard blijven.

Gezondheid 

Stress en burn-out zijn immers nu al schering en inslag maar ook fysieke klachten mogen niet onderschat worden. De levensverwachting in goede gezondheid (op de leeftijd van 25 jaar) bedraagt in België gemiddeld 64 jaar. Deze is nog stukken lager voor mensen die praktisch zijn opgeleid en vaak de fysiek zwaarste jobs hebben. “Geen wonder dat de discussies over de zware beroepen en het puntenpensioen zo stevig worden gevoerd,” aldus Jean.

Werkbaar werk

Met de pensioenactie wilde ACV Limburg het debat rond onze pensioenen en de pensioenleeftijd warm houden en aandacht vragen voor werkbaar werk.