Jobstudent in huis?

Met de zomervakantie voor de deur, zullen weer heel wat jongeren als jobstudent aan de slag gaan. Een goede zaak. Jongeren leren dat geld niet aan de bomen groeit, ze maken kennis met de werkvloer en wie weet, doen ze al wat vaardigheden op die later nog van pas komen. “Toch kan je als ouder best een aantal zaken in het oog houden,” zegt ACV-Jongerenverantwoordelijke Hans Antonise.

Vanaf wanneer?

Hans: “Je kind mag als jobstudent werken als de voltijdse leerplicht voorbij is. Die eindigt als je kind 15 jaar is en op die leeftijd de eerste twee jaren van het secundair onderwijs afrondde. Anders eindigt de voltijdse leerplicht op 16 jaar.”

Contract?

Hans: “Je kind moet ook als jobstudent een contract krijgen, ten laatste op het moment dat hij/zij begint te werken. Of je kind nu ergens een maand gaat werken, een week, een dag of zelf een uur, er moet altijd een contract zijn. De meeste jobstudenten gaan aan de slag met een studentenovereenkomst. Dit betekent dat ze niet langer dan 1 jaar bij dezelfde werkgever mogen werken. Is dat toch het geval, dan wordt er een gewone arbeidsovereenkomst afgesloten.”

Op de teller letten!

Hans: “Elke student krijgt een individuele teller die bijhoudt hoeveel uren per kalenderjaar je werkt. Een student krijgt immers een ‘pakket’ van 475 uren per jaar waarvoor ze minder sociale bijdragen betalen dan een gewone werknemer. Meer werken mag maar vanaf het 476ste uur moet er meer sociale bijdragen worden betaald. Je kind kan zijn/haar persoonlijke teller terugvinden op www.studentatwork.be.”

De belastingen …

Hans: “Ouders die kinderen ten laste hebben, betalen minder belastingen. Verdient je kind als jobstudent meer dan een bepaald bedrag, dan is hij/zij niet meer ten laste en betaal je als ouders meer belastingen. Het bedrag dat je kind maximaal mag verdienen om ten laste te blijven, verandert elk jaar en hangt af van de gezinssituatie. Check de bedragen op www.acv-enter.be.”
En de jobstudent zelf? Hans: “Als de inkomsten onder een bepaald bedrag blijven, moeten er geen belastingen worden betaald. Ook dat maximumbedrag verandert elk jaar. Voor 2018 (aanslagjaar 2019) bedraagt het 11.042,86 euro (brutobedrag na afhouding van de sociale bijdragen).”

En de kinderbijslag?

Hans: “Is je kind jonger dan 18 jaar? Dan heb je sowieso recht op kinderbijslag. Het recht op kinderbijslag geldt immers altijd tot 31 augustus van het jaar waarin je kind 18 wordt. Is je kind 18 jaar of ouder dan wordt er gekeken naar het studieniveau en het aantal lesuren. Je kan deze raadplegen op www.acv-enter.be.”
“Naast deze voorwaarden moet ook het aantal gewerkte uren in het oog gehouden worden. Tijdens de zomervakantie (juli, augustus en september) mag je kind werken zonder beperking zonder dat de kinderbijslag in gevaar komt. Wat de rest van het jaar betreft, mag er niet meer dan 240 uren per kwartaal (3 maanden) worden gewerkt. Gebeurt dit wel, dan verlies je de kinderbijslag voor dat hele kwartaal.”

Wat als je kind stopt met studeren?

Hans: “Studeert je kind af of stopt hij/zij met studeren eind juni 2018, dan kan je kind de teller van 475 uren blijven inzetten tot op het einde van de zomervakantie (31 augustus 2018). Voor afgestudeerden secundair en hoger onderwijs is dat tot 30 september 2018.”
“Wat de kinderbijslag betreft, in juli, augustus en september mag je kind maximum 240 uren werken in het kader van een arbeidscontract, met inbegrip van een contract als jobstudent, of een statuut, of elke activiteit als zelfstandige. Verdient je kind maandelijks meer dan het grens-bedrag (€541,09 bruto/maand) én werkt hij/zij meer uren dan toegelaten in dat
trimester, dan stopt het recht op kinderbijslag voor dat trimester.”

En de vakbond?

Hans: “Het ACV heeft speciaal voor studenten en schoolverlaters in beroeps-inschakelingstijd van 15 tot 25 jaar ACV-Enter uitgewerkt. Een ACV-Enterlid krijgt de nodige informatie en ondersteuning om niet ongewapend de eerste centen te gaan verdienen. Bovendien is het ACV-Enter-lidmaatschap GRATIS.”
“Laat je de schoolbanken achter je en ga je aan de slag als werknemer? Speciaal voor jonge werknemers tot 25 jaar is er ACV GO. In plaats van de gewoonlijke 16 euro, betaal je tijdens je eerste aansluitingsjaar slechts 10 euro per maand. Voor 33 cent per dag heb je dan recht op het totaalpakket van de ACV-dienstverlening, inclusief rechtsbijstand. Een omniumverzekering op het werk, zeg maar.”
“Aarzel niet en spring eens binnen bij het ACV in je buurt of bel het ACV-contact-center op 011 30 60 00 en bespreek wat het ACV voor jouw kind kan betekenen!”