Project moet 500 vluchtelingen aan werk helpen in zorgsector

Vijfhonderd erkende vluchtelingen binnen drie jaar aan een duurzame job helpen in de zorgsector, dat is het doel van het super-ambitieuze project ‘In de zorg – Uit de zorgen’. Voor het grensoverschrijdend project, dat eind januari werd voorgesteld in het Provinciehuis in Hasselt, slaan Familiehulp, Internationaal Comité, Limburgs Platform Vluchtelingen en ACV-Limburg de handen in elkaar samen met partners uit Nederlands Limburg en de regio Aken (Duitsland). Provincie Limburg is één van de belangrijkste financiële partners.

Verontwaardiging 

Het project ontsproot aan de persoonlijke verontwaardiging van projectleider Dirk Van Laethem van Familiehulp rond de vluchtelingenproblematiek. Carien Neven van beweging.net en Chris Baltussen van Vluchtelingenwerk Nederlands Limburg brachten de nodige partners rond de tafel en het project was een feit. Van twee noden werd een deugd gemaakt. Enerzijds leidt de ontgroening en de vergrijzing van de maatschappij tot een krapper wordende arbeidsmarkt die een enorme druk legt op onze zorgsector. Zoals gedeputeerde Marleen Van Rijnsbergen van Nederlands Limburg het stelde: “Een probleem in de zorgsector wordt al snel een maatschappelijk probleem.”

Investering 

Anderzijds zijn er erkende vluchtelingen, die een plaats moeten krijgen in onze samenleving. Gedeputeerde van Economie Erik Gerits droeg het project van meet af aan een warm hart toe. “Een zinvolle job geeft vluchtelingen een plaats in onze samenleving, weg uit de sociale vangnetten. Als dat dan ook nog in de zorg kan, spelen we hiermee in op een gigantische uitdaging waar we vandaag voor staan.” Het geloof in dit project blijkt uit de investering van 200.000 euro.

Perceptie 

Het project steunt op twee pijlers. “We willen aan de ene kant werken aan de perceptie van en over vluchtelingen. Nu is deze -op zijn zachts gezegd- niet al te positief,” zegt Dirk. “Dit moet en kan anders, ook in de relatie zorggever-patiënt.” Aan de andere kant wil het project vluchtelingen met een groot hart voor zorg via opleidingen en stages begeleiden tot duurzame jobs in een sector waar de nood zeer hoog is. “Niet enkel omwille van de toename van oudere mensen maar ook omdat met de leeftijd de complexiteit van de zorg toeneemt en er een evolutie plaatsvindt van instellingenzorg naar thuiszorg.”

Organisaties 

Acht Belgische, Nederlandse en Duitse organisaties zetten de komende drie jaar hun schouders onder dit project. Zo ook ACV-Limburg. “Wij zullen vooral vanuit de Vormingsdienst onze expertise inzake Nederlands op de werkvloer ter beschikking stellen,” licht voorzitter Jean Vranken toe.

E-book

Het project, dat ook de felicitaties van Europarlementariër Marianne Thyssen kreeg, zit nu in een studiefase. Vanaf augustus dit jaar wordt het menens met stages en jobs voor vluchtelingen in de deelnemende organisaties met vervolgens -en hopelijk- een uitbreiding naar andere organisaties. In oktober 2020 zal het project zijn eindevaluatie kennen met een E-book en een congres als kers op de taart.