ACV-Pensioenmobiel doorkruiste de provincie

Van zonneschijn tot een flinke sneeuwbui … de Pensioenmobiel van ACV Limburg liet het niet aan zijn hart komen. Een week lang van 19 tot en met 23 maart 2018 doorkruiste hij de provincie om de Limburgers te informeren over de gemaakte politieke keuzes in verband met de pensioenen en hun pensioenbedrag. Een speciale Pensioenkrant van de drie vakbonden werd massaal uitgedeeld, terwijl in de Pensioenmobiel via mypension.be het pensioenbedrag kon worden opgezocht.

Pijnlijk 

De pensioenen beroeren meer dan ooit de gemoederen. Zeker sinds november vorig jaar, het moment waarop werknemers, zelfstandigen en ambtenaren ook op mypension.be terecht konden voor het bedrag van hun wettelijke pensioen. De gevolgen van de opeenvolgende pensioenhervormingen werden toen voor velen pijnlijk duidelijk.

Armoede 

“Onze pensioenen behoren tot de laagste van Europa,” zegt ACV-zoneverantwoordelijke Hans Antonise (foto midden). “Het gemiddelde pensioen van de nieuwe gepensioneerden bedraagt 1.181 euro voor een man en 882 euro voor een vrouw. Als je weet dat de armoededrempel op 1.157 euro per maand ligt, dan weet je dat heel wat gepensioneerden moeite hebben om rond te komen.”

Gezondheid 

Met een wettelijke pensioenleeftijd van 67 jaar moeten mensen bovendien langer werken dan de gemiddelde levensverwachting in goede gezondheid (het aantal jaar dat iemand in goede gezondheid leeft). Deze bedraagt 64,4 jaar voor een man en 64 jaar voor een vrouw. “Veel werknemers zullen dan ook al beginnen te sukkelen met hun gezondheid voor ze met pensioen gaan. Als we langer aan de slag moeten blijven, zal het aantal invaliden, langdurig zieken
en oudere werklozen alleen maar toenemen,” legt ACV-zoneverantwoordelijke An Houbrechts (foto links) uit. “Dit alles zal kosten met zich meebrengen voor andere takken van de sociale zekerheid, want wat niet wordt gefinancierd door het pensioenstelsel komt ten laste van andere invaliditeit, werkloosheid ...

Gelijkgestelde periodes 

Ook besliste de regering om bepaalde niet-gewerkte periodes -door ziekte, ontslag, brugpensioen, werkloosheid … - minder te laten meetellen voor het pensioen. “Deze zogenaamde gelijkgestelde periodes zijn essentieel gezien je aan 45 jaar moet komen om een volledige loopbaan en dus een volledig pensioen te hebben. Door het pensioenbedrag voor deze periodes voortaan te berekenen op basis van een fictief loon en niet meer op basis van het laatst ontvangen loon, zullen de pensioenen lager uitvallen," legt ACV-zoneverantwoordelijke Fouad Gandoul (foto rechts) uit. “Als je dan ook nog weet dat gemiddeld een derde van de loopbaan van werknemers uit dergelijke gelijkgestelde periodes bestaat (30% voor mannen en 37% voor vrouwen), dan weet je genoeg,” aldus Fouad.

Betaalbaar 

Het ACV is er nochtans van overtuigd dat goede pensioenen een perfect betaalbare keuze kunnen zijn. De regering moet dan ook meer inzetten op het bestrijden van belastingfraude en -ontwijking en op meer fiscale rechtvaardigheid. Ook moet er een einde komen aan de besparingen in de sociale zekerheid door de werkgeversbijdragen op te trekken en de fiscale cadeaus te beperken.