Regionieuws

Ellen Sleeuwaert en Liesbeth Schraepen
“Wij geloven in de talenten van onze leerlingen in het technisch en beroepsonderwijs. Wij moeten af van die misvatting dat een technische of beroepsopleiding niet sexy genoeg zou zijn.” Dat zeggen Ellen Sleeuwaert van het ACV en Liesbeth Schraepen van het RTC.
Lees meer
Carlo Vlems
“Als vanzelfsprekend wordt er steevast gegrepen naar het hoogste opleidingsniveau in een jobcategorie en een x-aantal jaren ervaring gevraagd. Op een krimpende arbeidsmarkt kan je vraagtekens plaatsen bij de noodzaak hiervan,” zegt ACV-hoofdafgevaardigde Carlo Vlems.
Lees meer
Roland Valkeneers
“Maar met de recente pensioenwijzigingen kwam er ook de zogenaamde ‘eenheid van loopbaan’,” zegt ACV-zonepropagandist Roland Valkeneers. “En dat kan je zuur opbreken als je voor je 20ste je legerdienst deed.”
Lees meer
Jean Vranken
Met het zomerakkoord op zak trok premier Michel met zijn ministers eind juli naar Tomorrowland om het goede werk te vieren. Het leverde de welbekende selfie op met de premier en zijn lachende ministers op een podium tegen een achtergrond met heel wat feestgedruis. Voorzitter Jean Vranken stelde zich tijdens de jaarlijkse startavond van ACV-Limburg heel wat vragen bij deze ietwat overmoedige foto. “In welk land wij leven? Alleszins niet in een zorgeloos Tommorowland.”
Lees meer
Mathy-Bloemen-miniatuur
“We mogen toch met enige fierheid stellen, dat we in het merendeel van onze dossiers een gunstig resultaat voor onze ACV-leden weten te bekomen.” Dat zegt Mathy Bloemen, diensthoofd van de Rechtskundige dienst van ACV-Limburg.
Lees meer
Ronald Paulussen miniatuur
“Je kan maar beter ingaan op de uitnodigingen voor het verhoor van RVA en VDAB. Als je er geen gevolg aan geeft, kan dit letterlijk een serieuze streep door de rekening betekenen,” zegt Ronald Paulussen.
Lees meer
BLiKopener: Return to work
Op 1 januari trad het re-integratieplan van minister van Volksgezondheid Maggie De Block in voege. Met het plan kwam ook de nodige ongerustheid. Vanaf 2 maanden ziekte blijk je immers al onder de nieuwe regeling te vallen.
Lees meer
Jean Vranken
In het eerste deel van het werkjaar bood het ACV danig weerwerk aan de stortvloed van regeringsmaatregelen, die sterk ingrijpen in de koopkracht en de (einde)loopbaan. “En ook al wordt ons aanhoudend verzet niet gesmaakt door politici en werkgevers, wij blijven gaan voor een solidaire samenleving waar plaats is voor iedereen.” Dat zegt Limburgs ACV-voorzitter Jean Vranken.
Lees meer