Niet opdagen bij heeft serieuze gevolgen voor je uitkering

Wanneer je een werkloosheidsuitkering aanvraagt of ontvangt, kan je om uiteenlopende redenen opgeroepen worden voor het verhoor van de RVA of de VDAB. “Je kan daar maar beter op ingaan, want als je er geen gevolg aan geeft, kan dit letterlijk een serieuze streep door de rekening betekenen.” Dat zegt Ronald Paulussen, die in Limburg de ACV-leden bijstaat tijdens deze verhoren.

650 mensen 

Je controlekaart niet of onjuist invullen, ontslag nemen, je gezinstoestand verkeerd doorgeven, niet ingaan op een jobaanbieding van VDAB of interimkantoor, … Al vlug zal je door de RVA of de VDAB opgeroepen worden voor een verhoor in Hasselt of Tongeren om deze zaken uit te klaren. Sinds een jaar is Ronald Paulussen hét aanspreekpunt in Limburg voor ACV-leden om zich te laten bijstaan tijdens deze verhoren. “Niet dat het ACV voordien zijn leden in de kou liet staan, maar een andere, nieuwe werkwijze drong zich door de jaren heen op.” Na de uitnodiging van de RVA of de VDAB mogen ACV-leden zich dan ook aan een mail en/of brief verwachten van Ronald. “Samen met onze leden bespreek ik hun dossier en bekijken we welke argumenten we kunnen aanhalen ter verdediging, we kunnen ook uitstel aanvragen of ik kan hen vertegenwoordigen. Want als het om een formaliteit gaat, is het voldoende dat ik alleen naar het verhoor ga.” Dit werkjaar (van september tot midden maart) hielp Ronald zo al 650 mensen verder.

Streng

Belangrijk is alvast dat er gevolg wordt gegeven aan de oproep van de verhoren. “Het is aangewezen dat je op deze uitnodigingen ingaat. Wanneer je niet reageert, zal de RVA of de VDAB zelf een beslissing nemen en deze kunnen tot sancties leiden. En die sancties zijn niet van de minste. “In geval van een schorsing van de werkloosheidsuitkeringen is dat voor minstens 4 weken bij de RVA en zelfs voor 9 weken in geval van de VDAB. Twee keer niet ingaan op een uitnodiging van de VDAB levert je zelfs een definitieve schorsing op,” aldus Ronald. Vooral de VDAB laat zich hier van zijn strengste kant zien. “Dat heeft allicht te maken met het feit dat deze verhoren relatief nieuw zijn in het kader van de zesde staatshervorming van 1 januari 2016,” legt Ronald uit. “Als ACV proberen we de VDAB te bewegen tot een meer sociaal sanctiebeleid waar ook rekening wordt gehouden met verzachtende omstandigheden. Want die zijn er wel degelijk.”

Geen excuus

Opvallend is dat heel wat mensen zich in de nesten werken door zelf ontslag te nemen zonder uitzicht te hebben op een andere job. Of akkoord te gaan met een ontslag in onderling overleg. “Velen weten niet dat ze hierdoor voor minstens 8 weken geen uitkering zullen ontvangen en worden voor voldongen feiten gesteld,” legt Ronald uit. De ingewikkelde wetgeving ligt vaak aan de basis van dergelijke missers. “Zo ook in geval van de bijberoepen. Heel wat mensen met een bijberoep geven hun administratie uit aan een boekhouder. Ze gaan er vanuit dat hun boekhouder alles wel in orde zal brengen. Die boekhouders verrichten heel wat werk, maar enkele zaken, zoals de aangifte van het bijberoep aan de RVA, moet door de persoon in kwestie zelf gedaan worden. Dat vergeten, kan je duur komen te staan. Je eruit praten met ‘ik wist dit niet of mijn boekhouder zou alles regelen’ is geen excuus. Er wordt immers vanuit gegaan dat je de wetgeving kent,” aldus Ronald.

Gezinstoestand 

Ook de gezinstoestand zorgt zo regelmatig voor de nodige problemen. “In deze dure tijden is het niet ongewoon dat mensen gaan samenwonen om de kosten te delen. Niet als partners, maar louter om wat centen uit te sparen. Voor de fiscus blijf je in dit geval een ‘alleenstaande’ maar voor de RVA ben je dan wel degelijk ‘samenwonend’ en daalt je uitkering. Velen zijn zich hiervan niet bewust, beschouwen zichzelf als single en geven dit dan ook niet door aan de RVA met alle nare gevolgen van dien.

Curverbox 

Het mag duidelijk wezen dat wanneer je wordt opgeroepen door de RVA of de VDAB, het niet onverstandig is om je te laten bijstaan -of minstens te laten adviseren- door het ACV. “Met 13 jaar ervaring inzake verhoor op zak kan ik echt wel een verschil maken. Het is voor mensen ook vaak geruststellend om vooraf een gesprek te hebben over wat hen te wachten staat. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat je een hele curverbox aan paperassen meesleurt naar de RVA waar je belastingaangifte voldoende bleek te zijn,” lacht Ronald.