Het loont om ACV-lid te zijn

Mathy-Bloemen-miniatuur
“Het is belangrijk dat ook kleine ongevallen op het werk worden erkend als een arbeidsongeval,” zegt Mathy Bloemen, diensthoofd van de Rechtskundige dienst bij ACV-Limburg. “Want ook al zijn er ogenschijnlijk geen onmiddellijke gevolgen, blijk je nadien toch nog last te ondervinden, dan wordt het een pak moeilijker om dit nog te laten erkennen.” Jaarlijks start de Rechtskundige dienst 100 tot 200 dossiers in verband met arbeidsongevallen op voor de Arbeidsrechtbank. De meeste dossiers liggen echter op de burelen van de dienst faillissementen.

Dossiers 

De Rechtskundige dienst is één van de grotere verbondsdiensten bij ACV-Limburg. En dat is nodig. Vorig jaar startte de dienst 1.773 nieuwe dossiers op voor de Arbeidsrechtbank. In datzelfde jaar werden 1.688 dossiers afgehandeld. De faillissementen gaan steevast met het leeuwendeel van de dossiers lopen. In 2016 waren er dat 873, maar in 2013 waren de faillissementen nog goed voor 1.150 dossiers. Een topjaar, weliswaar in de negatieve zin.

Syndicaal loket 

Toch zullen de medewerkers van de Rechtskundige dienst voor vele ACV-leden geen bekende gezichten zijn. “Wij zijn gehuisvest in de hoofdzetel in Hasselt, niet in de ACV-dienstencentra. Het eerste contact met onze leden verloopt dan ook steeds via deze ACV-dienstencentra, meer bepaald via ons Syndicaal Loket. Hier worden de eerste stappen in de dossiers gezet. Dikwijls via bemiddeling en overleg, maar als blijkt dat dit niet voldoende resultaat oplevert, worden de dossiers overgemaakt aan ons,” legt Mathy uit. Bij het Syndicaal Loket kunnen ACV-leden op afspraak terecht via die ACV-dienstencentra of via het ACV-contactcenter op 011.30.60.00.

Drie categorieën 

De zaken waarover de Rechtskundige dienst gratis voor ACV-leden naar de Arbeidsrechtbank trekt, kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën. Er zijn de conflicten met de werkgever, geschillen die gelinkt zijn aan de sociale zekerheid en tot slot de volledige afhandeling van de faillissementen. “Voor deze laatste moet normaal gezien niet naar de rechtbank worden gegaan. Enkel wanneer er een geschil is, is dat het geval,” verduidelijkt Mathy.

Conflict 

De conflicten met de werkgever zijn veelal gelinkt aan een ontslag. “Het is ook vaak pas dan dat mensen stappen durven of willen ondernemen. Als je nog met je werkgever moet samenwerken, zal deze relatie niet bevorderd worden door een conflict voor de Arbeidsrechtbank te gaan uitvechten,” zegt Mathy. Deze conflicten gaan over betwistingen van het ontslag, opzegvergoedingen die niet betaald worden of die te laag zijn, achterstallige lonen, het niet akkoord gaan met de dringende reden, enz.

Mijnverleden 

Geschillen gelinkt aan de sociale zekerheidssituatie handelen over uitsluiting door de ziekteverzekering, sancties opgelegd door de VDAB, kinderbijslag, pensioen, enz. “Ook de beroepsziekten vallen hieronder. Opvallend is dat Limburg beduidend meer dossiers beroepsziekten had -en eigenlijk nog altijd heeft- in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Ons mijnverleden zit daar zeker voor iets tussen,” merkt Mathy op. En niet te vergeten, de arbeidsongevallen. Verzekeringen, die een ongeval niet willen erkennen als een arbeidsongeval, of wel het arbeidsongeval erkennen maar dan weer niet de tijdelijke ongeschiktheid, problemen met de buitenwettelijke verzekeringen die kaderen binnen de loon- en arbeidsvoorwaarden, …

Gunstig 

Zoals gezegd is het belangrijk om ook kleine ongevallen te laten erkennen. Als je struikelt op je werk, zullen vele werknemers niet geneigd zijn om hier meteen een arbeidsongeval van te maken. Als die verzwikte enkel een jaar later nog voor problemen zorgt, zal het dan veel moeilijker zijn om dit nog te linken aan die struikelpartij. Eventuele kosten zullen dan ook voor de eigen rekening zijn. Bovendien loont het sowieso om op te komen voor je rechten. “We mogen toch met enige fierheid stellen, dat we in het merendeel van onze dossiers een gunstig resultaat voor onze ACV-leden weten te bekomen,” zegt Mathy.

Gratis advies 

Het mag duidelijk zijn, de Rechtskundige dienst treedt enkel op voor de Arbeidsrechtbank. “Onze medewerkers zijn dan ook gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht,” legt Mathy uit. Voor andere rechtbanken komt de Rechtskundige dienst niet tussen. “Wel bieden we onze leden een gratis eerste advies bij een advocaat aan. Heb je een factuur waarmee je niet akkoord bent, een familiaal geschil, ruzie met je buur, ... via het ACV kan je zonder enige kost eenmalig het advies van een advocaat inwinnen en/of de haalbaarheid van je zaak laten nagaan.” ACV-leden kunnen deze consultatie aanvragen via een mail naar limburg@acv-csc.be of telefonisch bij het ACV-contactcenter op het nummer 011-30.60.00. “Wij bezorgen je vervolgens de nodige documenten en gegevens om je afspraak bij de advocaat vast te leggen,” aldus Mathy.

Jongeren 

Ook voor de jongste leden wordt een extra inspanning gedaan. “Normaal moet je minstens 6 maanden lid van het ACV zijn om recht te hebben op onze gratis rechtsbijstand. Voor ENTER-leden en GO-leden, respectievelijk de studenten/schoolverlaters en werknemers die jonger zijn dan 25 jaar, geldt deze wachttijd niet,” besluit Mathy.