In welk land leven wij?

Jean Vranken
Met het zomerakkoord op zak trok premier Michel met zijn ministers eind juli naar Tomorrowland om het goede werk te vieren. Het leverde de welbekende selfie op met de premier en zijn lachende ministers op een podium tegen een achtergrond met heel wat feestgedruis. Voorzitter Jean Vranken stelde zich tijdens de jaarlijkse startavond van ACV-Limburg heel wat vragen bij deze ietwat overmoedige foto. “In welk land wij leven? Alleszins niet in een zorgeloos Tommorowland.”

Uithuiszetting

De workshops tijdens de startavond eind september beantwoordden al gedeeltelijk de vraag. We leven in een land waar we langer moeten werken, je (her)intrede op de arbeidsmarkt geen sinecure is, waar de combinatie arbeid en gezin heel wat organisatietalent vraagt en waar we moeten opboksen tegen ‘moderne’ ziektes als stress en burn-outs. Maar we leven ook in een land waar de armoede toeneemt. “In Vlaanderen worden per week 235 mensen uit hun huis gezet. Dat zijn er 12.200 per jaar,” steekt Jean van wal. “Het inkomen van deze huurders is te laag om basiskosten als huur, energie en water te betalen,” zegt Jean. De regering zou hieraan iets kunnen doen. In de plaats daarvan koos bevoegd minister Homans ervoor om de huurwaarborg te verhogen van 2 naar 3 maanden. “De oproep van diverse organisaties om de betaalbaarheid van de private woonmarkt de verbeteren, viel tot nu toe in dovemansoren.”

Barometer

Een gemiste kans, zo blijkt wanneer we een blik op de armoedebarometer werpen. Een barometer, die al 10 jaar lang op 6 domeinen -onder andere wonen- het beleid tegen armoede meet. “Ook hier geen fundamentele verbeteringen. Momenteel leven 660.000 Vlamingen in armoede, slechts 30.000 minder dan 10 jaar geleden. Nog erger is de toename van de kinderarmoede van 7 naar 12% in 2015. Met andere woorden: 1 op 8 kinderen groeit op in armoede,” stelt Jean. Verantwoordelijk staatssecretaris Demir stelde hierop dat de armoede weldegelijk bestreden wordt, onder meer door in te zetten op economische welvaart en jobcreatie.

Uitzendarbeid

“We begrijpen dat stabiele, goedbetaalde jobs een belangrijk instrument zijn om armoede tegen te gaan. Toch stellen we vast dat diezelfde regering er alles aan doet om ‘de werknemer’ zo flexibel en goedkoop mogelijk te maken,” zegt Jean. Naast de uitbreiding van de flexijobs, de mogelijkheden om extra bij te verdienen zonder RSZ of belastingen, maakte de regering recent komaf met het laatste verbod op uitzendarbeid. “Vanaf 2018 mogen ook verhuisbedrijven en binnenschippers gebruik maken van uitzendarbeid. En ook de openbare sector en de havenarbeid volgen binnenkort,” licht Jean toe. Vandaag werken reeds gemiddeld 110.000 voltijdse equivalenten per dag als uitzendkracht en dit op jaarbasis bij meer dan 650.000 verschillende werknemers. 20% van de huidige vacatures zijn uitzendjobs. “Deze tellers zullen in de toekomst enkel aandikken samen met het aantal klachten dat het ACV ontvangt i.v.m. uitzendarbeid. Deze laatste namen op 1 jaar tijd met 65% toe,” zegt Jean. De meeste klachten gaan over het te laat uitbetalen van loon, het niet-betalen van wettelijke feestdagen of het gewaarborgd loon bij ziekte. “Voor ons is het meer dan duidelijk: uitzendkantoren profiteren nog altijd van de kwetsbaarheid van uitzendkrachten. En dit zijn dan de jobs, die de armoede moeten tegengaan?”

Top 500

Dit alles staat in schril contrast met de cijfers waarmee werkgeversfederatie VKW onlangs uitpakte. De 500 grootste Limburgse ondernemingen boekten in 2016 een gemiddelde nettowinst van 8,73% (6,99% in 2015). Een topjaar! En als het van de regering afhangt, zal dit percentage nog stijgen. Door onder andere de verdere uitvoering van de taxshift, waardoor tewerkstelling nog goedkoper wordt. En een verlaging van de vennootschapsbelasting naar 25% en zelfs naar 20% voor de KMO’s. “Cadeaus die voor de ene niet kunnen, kunnen blijkbaar wel voor anderen,” aldus Jean.

Het beloofde land

“Het mag duidelijk wezen dat wij niet in een zorgeloos Tomorrowland leven. Maar wij willen ook niet leven in een flexiland, waar arbeid zo flexibel mogelijk moet zijn en loon- en arbeidsvoorwaarden worden uitgehold. Wij geloven niet in een fabeltjesland, waar de regering beweert dat de begroting op orde is ondanks het feit dat heel wat maatregelen niet gedekt zijn. Wij hebben onze twijfels bij een luilekkerland, waar regering en werkgevers geloven dat arbeid zonder RSZ of belastingen later geen problemen zal opleveren. Waar wij wel willen leven, is het beloofde land. Een land waar iedereen eerlijke kansen krijgt, iedereen naar draagkracht bijdraagt en het voor iedereen goed is om wonen,” aldus Jean.

Reageren

“In dat land wonen we duidelijk (nog) niet maar we blijven hier wel voor vechten,” gaat Jean verder. En dat levert op, zoals met de ACV-pensioencampagne. “De tienduizenden mails, die via onze website pensioengeknoei.be in de mailbox van de regering belandden, maakten alvast dat een onrechtvaardige pensioenmaatregel werd ingetrokken. Maar daarmee is voor ons de kous niet af. Wij zullen blijven reageren op dergelijke en andere onrechtvaardige effecten van het regeringsbeleid. Daarom zal ACV-Limburg ook op 17 oktober meestappen in de fakkeltocht tegen armoede in Hasselt. Omdat er voor armoede in ons beloofde land geen plaats is.”