Wij zijn believers!

Eerst Latijn of Wetenschappen proberen. Als dat niet lukt, kan je nog ‘afzakken’ naar een technische richting of het beroepsonderwijs. Een onderzoek van enkele universiteiten en Hogescholen wees recent nog maar eens uit dat ons onderwijs opgesplitst blijft in ‘hogere’ en ‘lagere’ richtingen. Sommige richtingen blijven geplaagd zitten met een negatief beeld. “Volledig ten onrechte,” zegt Liesbeth Schraepen van het Limburgse RTC (Regionaal Technologisch Centrum). “En niet in de laatste plaats is dit nefast voor onze arbeidsmarkt.” Al enkele jaren op rij blijkt immers uit een peiling van de ManPowerGroup dat werkgevers vooral op zoek zijn naar werknemers met technische kennis en IT’ers. Vooral de technische jobs domineren de lijst van knelpuntberoepen. De inspanningen van RTC Limburg blijven dan ook zonder meer belangrijk.

Afstemmen

RTC Limburg werkt immers samen met scholen en leerkrachten rond techniek en technologie met de bedoeling de uitwisseling tussen de scholen en de bedrijfswereld te ondersteunen. “Met de krapte op de arbeidsmarkt wordt het met de dag belangrijker om het onderwijs goed af te stemmen op de vraag van de arbeidsmarkt, zeker nu we zien dat die krapte zal aanhouden.” zegt Ellen Sleeuwaert, die vanuit de ACV-Studiedienst zetelt in het Dagelijks Bestuur van RTC Limburg. “Niet dat scholen louter kweekfabrieken moeten worden voor de bedrijven. Uiteraard heeft een school ook een bredere maatschappelijke functie. Het is echter wel belangrijk dat jongeren in hun afstudeerrichting meekunnen op de arbeidsmarkt.”

Evolutie

“Door de snelle evolutie gaan apparaten en instrumenten niet meer lang mee,” pikt Liesbeth hierop in. “Voor scholen wordt het veel te duur om daarin te investeren. Om te voorkomen dat jongeren een vak leren met verouderd materiaal en niet mee zijn met de nieuwste technieken op de werkvloer, zoeken wij op vraag van de scholen en de leerkrachten naar bedrijven waarmee ze kunnen samenwerken.” Dit kan resulteren in opleidingen voor leerkrachten op de werkvloer, werkplekleren voor leerlingen tot het uitlenen van materiaal en het ter beschikking stellen van infrastructuur.

Imago

Maar ook in alles wat imago en expertise betreft, ondersteunt het RTC de scholen. “Er gaat zoveel kennis en kunde schuil achter onze schoolmuren, maar nog vaak is dat te weinig gekend. Met projecten als ‘Limburg STEM’t af!’ zetten we de scholen en hun leerlingen op een positieve manier in de kijker,” zegt Ellen. Tijdens dit driejarig project bijvoorbeeld konden leerlingen hun projecten in het leven roepen en voorstellen aan de bedrijfswereld. En die projecten waren niet van de minste, getuigen een slimme warmtepomp op aardwarmte, een aardbevingsbestendig klimaatstation, een mobiel systeem dat de cellen van zonnepanelen kan testen zonder ze te demonteren … om er maar enkele te noemen. “Want het bedrijfsleven wil wel samenwerken met scholen maar vaak hebben zij te weinig een zicht op wat er zich achter die schoolpoorten afspeelt. Tussen die wens en de werkelijkheid komen wij graag tussen,” aldus Liesbeth.

T2-campus

In dat kader is er overigens nog meer goed nieuws op komst. De T2-campus -dat staat voor Technologie en Talent en dat een SALK-project is- zit eraan te komen. Deze campus in het Genkse Thorpark is een samenwerking tussen Syntra, VDAB, het onderwijs en stad Genk en heeft de bedoeling om vanaf september 2018 leerlingen, werknemers, werkzoekenden en ondernemers samen te laten deelnemen en werken aan inspirerende technologiemodules en -projecten en dit ten goede van de regionale economie.

Kloof

Met al die inspanningen hopen RTC en ACV de kloof tussen het onderwijs en de bedrijfswereld te dichten “want wij zijn echt wel believers,” zegt Liesbeth. “Wij geloven in de talenten van onze leerlingen in het technisch en beroepsonderwijs. Wij moeten af van die misvatting dat een technische of beroepsopleiding niet sexy genoeg zou zijn. Eerder het tegendeel is waar.”