Minder pensioen voor honderdduizenden miliciens!

Roland Valkeneers
Ere wie ere toekomt: minister van Pensioenen Bacquelaine regelde dat de militaire dienstplicht vanaf juli 2017 (bijna) altijd meetelt voor de pensioenopbouw. Voorheen kon je soms door de mazen van het net glippen. “Maar met de recente pensioenwijzigingen kwam er ook de zogenaamde ‘eenheid van loopbaan’,” zegt ACV-zonepropagandist Roland Valkeneers. “En dat kan je zuur opbreken als je voor je 20ste je legerdienst deed.”

45 eerste jaren

Wie op het einde van zijn carrière in een brugpensioen- of werkloosheidsstelsel terecht komt, krijgt immers een andere berekening. Hierdoor wordt in de pensioenopbouw niet langer rekening gehouden met de 45 beste (lees: best betaalde) loopbaanjaren, maar wel met de 45 eerste jaren. “Voor de eenvoud spreken we over jaren, want in werkelijkheid worden de eerste 14.040 dagen (= 45 jaren) uit de carrière gerekend,” licht Roland toe.

Jeugdlonen 

Doorgaans zijn die eerste jaren meestal de slechtste jaren, met de laagste lonen die ook slechts beperkt worden geherwaardeerd. “Bovendien bestonden vroeger de jeugdlonen, waardoor je 6% minder loon kreeg per jaar dat je jonger was dan 21,” gaat Roland verder. “Zo kreeg iemand, die op zijn 17de aan de slag ging slechts 70% van het minimumloon, enkel en alleen omdat hij minderjarig was.”

Legerdienst 

En laat nu dit juist nadelig zijn voor de gelijkstelling van de legerdienst indien je jonger was dan 20 jaar. “Een pensioenopbrengst van bijvoorbeeld € 228 voor het jaar legerdienst, krijgt voorrang op de pensioenopbrengst van het 64ste jaar, die tot € 728,64 kan bedragen. Oftewel een maximaal nadeel van jaarlijks ongeveer 500 euro,” legt Roland uit. Deze inlevering geldt niet voor wie lang studeerde en pas later -na zijn 20ste- zijn militaire dienstplicht vervulde.

De loteling

“Het is dus een kwestie van geluk of net pech hebben,” besluit Roland. “Of zou minister Bacquelaine ook het verhaal van de afkoop en de vervangende dienstplicht gelezen hebben bij Hendrik Conscience? “De loteling levert pensioen in. Voor de anderen wordt een afkoop voorzien: eerst voor de studiejaren en nu ook voor de dienstplichtjaren.”