Regionieuws

Nationale staking 15 december 2014
“We hebben er de afgelopen maanden alles aan gedaan om de sociale druk op de regeringsleiders op te voeren. Een nationale betoging, een provinciale actiedag en een nationale staking ...  alles goed opgevolgd en even succesvol. De politiek kan niet doof, stom en blind blijven voor onze vraag naar fundamentele bijsturingen van de genomen maatregelen een rechtvaardigere verdeling van de (besparings)lasten,” zegt Limburgs ACV-voorzitter Jean Vranken. “Of de politici en de werkgeversvertegenwoordigers onze boodschap gehoord hebben en hun keuze zullen bijstellen, zullen we in januari van het nieuwe jaar weten.
Lees meer
ACV-Limburg waarschuwt voor collectieve verarming
ACV-Limburg waarschuwde de voorbije weken voor een collectieve verarming van gepensioneerden en werklozen. “De regeerakkoorden hebben de mond vol van armoedebestrijding. In de praktijk lijken de regeringen er eerder op uit armoede te creëren,” zegt Roland Valkeneers van de ACV-werkzoekendenwerking.
Lees meer
ACV-Openbare diensten gaat op ronde in Limburg
Drukke tijden in de vakbondswereld. De acties en reacties tegen het federale regeerakkoord komen op kruissnelheid. Na heel wat informatie- en sensibiliseringsmomenten vond voorbije donderdag de grote nationale betoging in Brussel plaats. De opkomst -meer dan 100.000 betogers!- toonde minstens aan dat het bij velen hoog zit, heel hoog …
Lees meer
ACV-Openbare diensten gaat op ronde in Limburg
De forse besparingen en het verlies van bevoegdheden op het niveau van de provincies leiden niet alleen tot onzekerheid bij het provinciepersoneel maar ook tot ongerustheid bij heel wat diensten en instellingen. Een 'Ronde van Limburg' met de campagnebus van ACV-Openbare diensten (foto) moest deze problematiek maandag 13 oktober in de kijker te zetten.
Lees meer
Vakbondswerk is en blijft solidariteitswerk
Eind september trok ACV-Limburg officieel haar werkjaar op gang. De startavond stond geheel in het teken van het jaarthema ‘Solidariteit’. “We willen verder een tegenwicht bieden tegen de groeiende maatschappelijke tendens van individualisme en neoliberalisme. Met de Zweedse coalitie aan het roer zullen we meer dan ooit moeten blijven opkomen voor een zorgzame en solidaire samenleving,” aldus Limburgs secretaris Beweging Martien Bortels.
Lees meer
Duitse tolheffing discrimineert grensarbeiders
Woensdag 20 augustus ondersteunden de Belgische en Nederlandse vakbonden hun Duitse collega’s in het halt toeroepen van de tolheffing. De Duitse regering overweegt namelijk om een wegenvignet van 60 tot 100 euro per auto en per jaar in te voeren. “Niet alleen draait Duitsland hiermee de tijd 200 jaar terug, de maatregel is ook nog discriminerend,” zegt Limburgs ACV-voorzitter Jean Vranken.
Lees meer
Score your goal
Met ‘Score your goal’ slaagden ACV-Limburg, VDAB-Limburg en KRC-Genk erin om 8 langdurig werkzoekenden aan de slag te krijgen. Binnen het unieke project werd voor de eerste keer gebruik gemaakt van mental coaching en sport om werkzoekenden, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, voor te bereiden op en te begeleiden naar een job.
Lees meer
Zware herstructurering Delhaize bedreigt winkels in Genk en Lommel
Woensdag 11 juni kregen de 80 tot 90 personeelsleden van de Delhaize in Genk en Lommel te horen dat hun job bedreigd is. Delhaize nam immers de intentie om de komende drie jaren 14 winkels stop te zetten. Het besparingsplan zou zo een 2.500 personeelsleden hun job kosten. Nochtans is Delhaize een rendabel bedrijf. “Winst maken is echter de dag van vandaag niet meer voldoende,” zegt secretaris Koen De Punder van LBC-NVK.
Lees meer
Jean Vranken
Om meer en beter in te spelen op de behoeften van haar leden zet ACV-Limburg verder in op de centralisatie van haar dienstverlening. “Onze leden verdienen de beste kwaliteit met een degelijk onthaal, correcte informatie, snelle behandeling van klachten en kwalitatief beheer van de werkloosheidsdossiers,” zegt Limburgs ACV-voorzitter Jean Vranken. Daartoe sluit ACV-Limburg in een laatste fase vier kantoren.
Lees meer
Unieke infosessies Ford Genk en toelevering succesvol
De voorbije maand namen de zowat 5.000 werknemers van Ford Genk en toelevering deel aan de infosessies 'Waar werk ik in 2015?'. In 100 teammeetings werden ze meegenomen in een presentatie over loopbaanbegeleiding, het nut van het volgen van opleidingen en plaatsen waar ze terecht kunnen voor hulp bij onder meer het solliciteren. "Kort, krachtig en dicht bij de mensen," zegt ACV-Bijblijfconsulente Sarah Gorissen.
Lees meer
Ellen-Sleeuwaert
Nog 10 maanden en de deuren van Ford Genk en de toeleveringsbedrijven sluiten. Een expertenteam onder leiding van Herman Daems kreeg de opdracht om een plan uit te werken om duurzame tewerkstelling te bevorderen en het economisch herstel te realiseren. Het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat werd een feit. In de BLiKopener vorige week deden Ellen Sleeuwaert van de ACV-Studiedienst (foto) en Jo Brouns, raadgever van minister Vandeurzen, de toekomst van Limburg uit de doeken.
Lees meer