Wij eisen 0 procent

Jaarlijks verdienen vrouwen 21% minder dan mannen. Als ze met pensioen zijn, ligt hun pensioenbedrag 28% lager dan van hun mannelijke collega’s. Daarom gaan we op 8 maart (de Internationale Vrouwendag) voor 0 procent. Een loon- en pensioenkloof van nul procent tussen mannen en vrouwen. 
Om de oorzaak te kennen van de loonkloof, moeten we eigenlijk al terug naar de kindertijd. Meisjes krijgen een pop in de handen, jongens een speelgoedboormachine. Deze stereotypen zorgen er al heel vroeg voor dat jongens en meisjes andere keuzes maken tijdens hun schoolcarrière. Meisjes kiezen veel vaker voor richtingen waar zorg voor de ander en sociale omgang centraal staat, terwijl jongens de technologische en wetenschappelijke richting uitgaan. Dit zou uiteraard geen probleem zijn mochten beide soorten jobs op gelijkwaardige manier verloond worden. Maar dat is helaas niet zo. 
Dit fenomeen heet beroepssegregatie: vrouwen gaan werken in ‘vrouwelijke’ sectoren (die lager betaald zijn en minder extralegale voordelen genieten), en mannen kiezen voor ‘mannelijke’ sectoren (met hoge lonen en betere extralegale voordelen). 
Andere oorzaken van de loonkloof zijn:
  • Het feit dat vrouwen vaker onvrijwillig deeltijds werken (de ouder die minder uren gaat werken om voor de kinderen te zorgen is vaak de minst verdienende, en helaas is dat nog altijd de vrouw).
  • Het glazen plafond, waardoor vrouwen heel veel moeite hebben om op tot bovenaan de carrièreladder te geraken. 

0%, dat is duidelijk toch? 

Het ACV wil een loon- en pensioenkloof van 0%. Daarom voeren we in maart (de maand van gelijk loon) actie op straat en op de werkvloer. Onderaan deze pagina vind je al het materiaal dat we daarrond hebben uitgewerkt. 

8 maart 

Op 8 maart staan vrouwen echt centraal. Vanuit het ACV focussen we op de loonkloofcampagne, maar ondersteunen we ook nog twee initiatieven.
De internationale vrouwenstaking 

Het ‘collectief 8 maart’ is een vereniging van vrouwen die, geïnspireerd door de Spaanse vrouwenbeweging, een vrouwenstaking uitroepen op 8 maart. Die staking is niet enkel een staking op het werk, maar vrouwen stoppen die dag ook eventjes met de zorg, stoppen met consumeren en stoppen met studeren. Een ware standstill, om te tonen hoe hard vrouwen nodig zijn. Onze Franstalige beroepscentrale CNE roept actief op om deel te nemen aan de staking. Militanten van andere centrales kunnen, als zij dit wensen, ook deelnemen aan de staking mits overleg met de vakbondssecretaris.

De Wereldvrouwenmars 

In Brussel gaat op 8 maart ook de Wereldvrouwenmars door. Deze gaat van start om 17 uur aan het Europaplein (Centraal Station) in Brussel. Vrouwenorganisaties, feministische bewegingen en uiteraard ook de vakbonden nemen hieraan deel. Je kan aansluiten bij het ACV, dat zal meestappen met een spandoek ‘0%’. Neem contact op met je vakbondssecretaris of de genderverantwoordelijke van je verbond als je er graag bij zou zijn. Zij bezorgen je dan alle praktische informatie.


Campagnemateriaal