Langdurig werklozen: verplichte klus of verplicht de klos?

Het ACV ziet de politieke profilering van Open VLD-er Egbert Lachaert op kap van werkzoekenden. Om minstens vijf redenen is zijn idee fout. Wat Lachaert zou moeten weten. 
  1. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het effect van verplichte gemeenschapsdienst om werklozen aan de slag te helpen zeer miniem is. Tegelijk vergt zo’n programma grote extra kosten en inspanningen. Uit de arbeidsbemiddeling van langdurig werkzoekenden blijkt trouwens dat deze mensen vaak kampen met zware fysieke of psychologische problemen. Eerst moet je deze problemen verhelpen. We wachten nog steeds op het eerste VLD voorstel om meer te investeren in deze positieve aanpak. 
  2. Als Open VLD het oprecht meent met het doorbreken van sociaal isolement, dient ze beter een voorstel in om echt vrijwilligerswerk toegankelijker te maken voor werkzoekenden. Nu moeten werkzoekenden vrijwilligers werk steeds melden aan de RVA die daar streng op toeziet. Wat deels terecht is, om verdringing van regulier werk te beteugelen. 
  3. Verplichte gemeenschapsdienst zal hoe dan ook een deel reguliere banen, kwaliteitsvol werk, verdringen. Bovendien zal een verplichte gemeenschapsdienst de druk op lonen en arbeidsvoorwaarden onderaan de arbeidsmarkt nog verhogen. 
  4. De lijn tussen verplichte gemeenschapsdienst en dwangarbeid is juridisch erg dun. De Internationale Arbeidsorganisatie deed daar al meerdere uitspraken over. 
  5. Langdurig werkzoekenden zijn door deze regering al zwaar aangepakt. De werkloosheidsuitkering onderging een blijvende indexsprong. De Taks Shift is niet van toepassing op wie niet werkt. De beloofde sociale correcties voor hogere BTW (van Taks Shift) werd afgeleid naar het optrekken van de werkbonus. De degressiviteit van de uitkering werd versterkt. De werkloosheidsperiodes tellen sterk verminderd mee in een later pensioen. 
Het voorstel van Lachaert is dus slecht. Werkzoekenden hebben nood aan een goede begeleiding. Dat is heel wat anders dan ze te verplichten tot twee klus-namiddagen. Anders zijn ze simpelweg voor de zoveelste keer de klos van dit regeringsbeleid.